De visie van First Consulting op procesverbetering

08 januari 2021 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

De afgelopen decennia is de wereld compleet veranderd door de komst van het internet en de zich steeds verder ontwikkelende digitale technologie. Innovatieve technologieën dienen zich in rap tempo aan en bieden bedrijven continu mogelijkheden tot verbetering. Gezien de toenemende competitie in veel sectoren is het negeren van dergelijke ontwikkelingen dan ook geen optie. De nodige flexibiliteit om nieuwe digitale oplossingen effectief en efficiënt te kunnen implementeren legt een grote druk op de bedrijfsvoering, processen, organisatiestructuur en onderliggende IT-infrastructuur van organisaties. First Consulting deelt zijn visie op procesverbetering.

Procesverbetering stelt bedrijven in staat om in te spelen op interne of externe ontwikkelingen. Hierdoor kan de toegevoegde waarde van een proces continu worden vergroot, door bijvoorbeeld het reduceren van onnodige handelingen en het besparen van kosten. Organisaties ervaren vaak één of meerdere symptomen die het resultaat zijn van suboptimale processen, zoals ontevreden klanten, hoge werkdruk, gemiste deadlines, operationele verstoringen of lage winstmarges.

First Consulting - Propositie - Process Improvement

Onze Visie

First Consulting helpt klanten niet alleen bij het realiseren van procesverbetering, maar tevens bij het bouwen en borgen van een capability rondom procesverbetering in de organisatie. Zo worden organisaties in staat gesteld om op de lange termijn te blijven verbeteren volgens een gestructureerde aanpak en organisatie.

Als basis van procesverbetering gebruikt First Consulting het principe van elimineren, versimpelen, veranderen, digitaliseren en/of automatiseren van activiteiten binnen een bedrijfsproces. Kort gezegd betekent dit dat eerst alle niet noodzakelijke activiteiten worden geschrapt waardoor het proces vervolgens kan worden versimpeld en waar mogelijk gestandaardiseerd. Ten slotte wordt het proces zoveel mogelijk geautomatiseerd. Dit zorgt voor een consistente kwaliteit van dienstverlening, hoge snelheid, betrouwbaarheid en een laag kostenniveau.

Onze Aanpak

Het bouwen van een capability rondom procesverbetering organiseren we langs vier assen, namelijk: Leiderschap, Lerende organisatie, Nieuwe technologie en Center of Excellence (CoE). We werken nauw samen met de medewerkers die het CoE gaan bemannen en zorgen dat het gedachtegoed van procesverbetering in het DNA van de organisatie terechtkomt.

Naast het implementeren van een gestructureerde aanpak met duidelijke templates, tools en manieren van werken, brengen we ook de organisatie in beweging. Enerzijds zorgen we ervoor dat het leiderschap in een organisatie de medewerkers stimuleert en motiveert tot verbetering. Anderzijds zorgen we ervoor dat er in alle lagen binnen de organisatie voldoende draagvlak ontstaat voor het gedachtegoed en de aanpak van (continue) procesverbetering. Door zowel top-down als bottom-up te zorgen dat procesverbetering binnen de organisatie gaat leven worden verbeterinitiatieven organisatiebreed aangedragen.

Om processen structureel en langdurig te verbeteren binnen organisaties wordt een gestructureerde aanpak gehanteerd volgens het First Consulting Process Improvement Framework (Figuur 1).

Het Framework beschrijft hoe in een continue cyclus (i.e. Meet, Analyseer, Prioriteer, Implementeer en Monitor) steeds nieuwe verbeteringen worden doorgevoerd. Om deze verbetercyclus te blijven voeden is het van belang een lerende organisatie te creëren, die wordt ondersteund door het leiderschap binnen een organisatie. Een Center of Excellence (CoE) zorgt er daarnaast voor dat de juiste technieken en vaardigheden aanwezig zijn om verbeteringen te realiseren, met waar mogelijk gebruik van nieuwe digitale technologieën.

1. Meet:

De processen en systemen worden onder de loep genomen, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende technieken en software zoals process mining.

2. Analyseer:

Harde data wordt gecombineerd met kwantitatieve analyses waarna een onderzoek naar de grondoorzaken wordt gedaan om tot de kern van het probleem te komen.

3. Prioriteer:

Activiteiten die geen waarde toevoegen worden in het proces geïdentificeerd en geëlimineerd. Direct resultaat leidt tot enthousiasme en betrokkenheid bij de medewerkers en het management van een organisatie. Dit is nodig om grotere verbeteringen te realiseren. Deze grotere verbeteringen worden geprioriteerd op basis van impact-effort ratio.

4. Implementeer:

De kennis en ervaring op het gebied van Lean Six Sigma die First Consulting biedt wordt gecombineerd met de operationele kennis van de medewerkers van een bedrijf. Op deze manier worden maatwerkoplossingen gedefinieerd en gerealiseerd die de toegevoegde waarde van processen verhogen.

Vanaf het begin van een project worden stakeholders vanuit alle functies, ketens en regio’s betrokken om eigenaarschap te creëren bij alle mensen die het verbeterinitiatief betreft. Zo worden verbeteringen breed gedragen en kunnen ze op een natuurlijke manier worden verankerd in de organisatie.

5. Monitor:

First Consulting stelt bedrijven in staat continue procesverbetering aan te blijven moedigen, te ondersteunen en te realiseren. Belangrijk is hierbij: (1) het kunnen meten en monitoren van de operationele resultaten; (2) het delen van de resultaten met de organisatie middels daarvoor ingerichte rapportages en dashboards; (3) een effectieve verbetercyclus.

First Consulting heeft een passie voor het optimaliseren van bedrijfsresultaten. Door het combineren van kennis en kunde op het gebied van: (1) procesverbetering, (2) change management, en (3) IT, kan First Consulting bedrijven in een breed scala aan sectoren helpen processen duurzaam te verbeteren.