Mount Consulting over datamanagement bij verzekeraars

21 december 2020 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Verzekeraars hebben vandaag de dag te maken met snel veranderende wetgeving en toenemende verwachtingen vanuit het management en aandeelhouders. Dit spoort ze aan om meer dan ooit de kracht van datagedreven inzichten aan te boren.

Volgens Dominique Vande Langerijt, partner bij financiële dienstverlener Mount Consulting, liggen er achter het streven naar beter databeheer verschillende drijfveren ten grondslag.

“Om te beginnen speelt wetgeving een belangrijke rol. Zo heeft bijvoorbeeld Solvency II in het afgelopen decennium een ​​grote verschuiving teweeggebracht en vormen momenteel IFRS16, en in mindere mate IFRS9, belangrijke aanjagers van verandering.”

Robuuster en effectiever data management

Veranderende wet- en regelgeving vraagt om robuuster en effectiever datamanagement, dat het mogelijk maakt om te gaan met grotere datavolumes, strakkere rapportagedeadlines en strengere eisen ten aanzien van de datakwaliteit. Verzekeraars die hier geen actie ondernemen lopen het risico op non-compliance en hogere operationele kosten.

Joost Jan Noordegraaf, Dominique Vande Langerijt - Mount Consulting

Belangrijker is echter om te focussen op de positieve kant: het benutten van de voordelen van datagedreven analytics. Om te beginnen kunnen verzekeraars met inzichten uit data hun operationele efficiëntie verhogen, onder meer door het standaardiseren en stroomlijnen van datamanagementprocessen.

Ten tweede, “verzekeringsmaatschappijen kunnen hun dataraamwerken gebruiken om klanten beter van dienst te zijn”, geeft Vande Langerijt aan. Verzekeraars beschikken over een schat aan data, die in een datagedreven organisatie kan leiden tot een meer klantgerichte operatie.

Verder kan data verzekeraars helpen hun product- en serviceportfolio, prijsstelling en risicomanagementprocessen te optimaliseren, waarbij meteen ook de manier waarop de data wordt vertaald naar informatie wordt verbeterd.

Uitdagingen tijdens het datatraject

“Met een toenemende vraag naar en focus op meer granulaire data, is het duidelijk dat ook de onderliggende data consistenter en eenvoudiger ontsloten moeten kunnen worden”, geeft Mount Consulting-partner Joost Jan Noordegraaf aan. Datamanagement goed inrichten is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, voegt hij meteen toe, waarbij hij verschillende valkuilen aanstipt.

‘Garbage in - Garbage out’, bijvoorbeeld, is een van de meest gehoorde termen. Want naarmate de hoeveelheid aan beschikbare data toeneemt, wordt het ook belangrijker om data nauwkeurig te beheren. Dit vereist een holistische benadering, een benadering die een geïsoleerde benadering van slechts één functie overstijgt.

Daarnaast is een gemeenschappelijke interpretatie van data binnen de verschillende domeinen nodig, wat vraagt om continue volharding vanuit de organisatie. Onder de streep leidt dit tot tastbare voordelen binnen de gehele waardeketen.

Wat hierbij niet helpt is het feit dat “de verzekeringsbranche, in tegenstelling tot banken, geen BCBS239-achtige norm heeft die wordt afgedwongen door externe toezichthouders”, geeft Noordegraaf aan.

Ook is er behoefte aan een paradigmaverandering. Noordegraaf: “Om effectief te kunnen zijn in datamanagement moeten de verschillende stakeholders dezelfde data governance delen, want anders kunnen er verschillen optreden. Deskundige middelen en kennis zijn schaars, dus het implementeren van deze governance moet leiden tot een efficiënte inzet van deze middelen.”

“Zo weten bijvoorbeeld in het financiële domein de finance professionals alles van de data, maar zijn zij geen expert in het beheren van datamodellen. En zo zijn vice versa professionals gespecialiseerd in data modelling onvoldoende toegerust om de financiële vereisten adequaat te begrijpen. In de praktijk spelen dergelijke kloven een grote rol.”

Nog een berucht struikelblok voor de meeste grote verzekeringsmaatschappijen is legacy-IT. “Door decennia van consolidatie beschikken verzekeraars veelal over een ​​vrij complex en gefragmenteerd applicatielandschap. Dit bemoeilijkt de overgang naar modern datamanagement, aangezien legacy en nieuwe oplossingen met elkaar moeten worden geïntegreerd”, aldus Noordegraaf.

Een robuuste implementatie

In zijn opdrachten voor verzekeraars is Mount Consulting vele van deze uitdagingen tegengekomen. Op basis van de lessen die daarbij werden geleerd heeft het Utrechtse adviesbureau een robuuste implementatieaanpak ontwikkeld, gestoeld op een bedrijfsproces-gedreven architectuur, gecombineerd met datamanagement, technologieaanbod en praktische data-governance.

“Het succes van data- en data-integratieprojecten ligt in de architectuur.”

“Het begint met een sterke visie op datamanagement, ondersteund door de betrokkenheid vanuit het senior management en executiekracht om verandering te realiseren”, legt Vande Langerijt uit. Deze wordt versterkt door een architectuurblauwdruk waarin wordt beschreven hoe data bedrijfsprocessen zal ondersteunen, en een implementatiecasus waarin de kosten en inspanningen worden geschetst.

“Het succes van data- en data-integratieprojecten ligt in de architectuur”, aldus Vande Langerijt. “Een goede architectuur bestaat uit het identificeren en ontwerpen van bedrijfs- en dataprocessen en de ondersteunende IT-oplossingen om het dataplatform effectief te integreren in de bedrijfsprocessen. Dit kent vele facetten, zoals het operationele model, de end-to-end rapportageketen, datatransformatieprocessen en de definitie van logische datamodellen.”

Solide technologisch fundament

Ter ondersteuning daarvan is een solide technologische basis vereist. Vande Langerijt licht toe: “De infrastructuur moet efficiënte dataverwerking en data-integratie mogelijk maken. Bovenop deze laag kan men een toekomstbestendig data operating-model en een solide data governance-proces implementeren.”

Als de bouwstenen goed zijn ingericht begint pas het echte werk. “Legacysystemen, processen en denkpatronen moeten worden omgezet naar nieuwe manieren van werken”, legt Vande Langerijt uit. “Dit is gebaseerd op visie, die is verankerd in het fundament en de architectuur en die wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team dat kennis combineert met data-integratie en datamodellering. Een iteratieve implementatie-aanpak is essentieel, aangezien klanten in een vroeg stadium en gedurende het hele traject de voordelen willen zien.”

Focus op de menskant

Zoals bij elke verandering, is het belangrijk om veel aandacht te hebben voor de menselijke kant van verandering.

“Beoordeel de impact op mensen en bedenk hoe ze op deze reis meegenomen kunnen worden en hun betrokkenheid vergroot kan worden. Veranker de verandering door middel van op maat gemaakte communicatie, training & ontwikkeling en on-the-job coaching”, geeft Vande Langerijt aan.

Uiteindelijk zal, zo besluit de Mount Consulting-partner, “de reis over rotsachtige paden gaan, maar het resultaat – mits goed uitgevoerd – zal de organisatie enorm ten goede komen in de vorm van strategische inzichten, operationele efficiëntie en databetrouwbaarheid.”