Een zoektocht naar experts in Mutual Gains Approach

01 december 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

De initiatiefnemers achter de Frans Evers Award 2020 zijn een zoektocht gestart naar experts die een voorloper zijn in het toepassen van de Mutual Gains Approach.

Overgewaaid vanuit de Verenigde Staten, is de Mutual Gains Approach (MGA) een aanpak die zich richt op het creëren van een win-win situatie in onderhandelingen. In de traditionele aanpak streven partijen in de regel naar hun eigen belang, met als gevolg dat er soms win-lose situaties optreden. Vooral bij complexe onderhandelingen, of onderhandelingen die een maatschappelijk doel dienen, is zo’n situatie onwenselijk.

Door gebruik te maken van de Mutual Gains Approach kunnen partijen aan de onderhandelingstafel voorbij compromissen komen, waarmee een uitvoerbare win-win overeenkomst kan worden gesloten, die voor alle partijen meer waarde heeft dan geen overeenkomst. De aanpak maakt daarnaast de weg vrij voor succesvolle samenwerking in de toekomst.

Nominaties voor de  Frans Evers Award 2020

In ons land heeft de Mutual Gains Approach de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen, vooral na een aantal aansprekende cases. Misschien wel het meest sprekende voorbeeld was de besluitvorming over de Tweede Maasvlakte. Na jaren van conflict was er in 2000 sprake van een doorbraak in het proces, mede dankzij de Mutual Gains Approach, die als basis diende voor het convenant ‘Visie en Durf’.

De methode wordt vooral toegepast in sector-overstijgende vraagstukken, projecten die een impact hebben op zowel landelijk als lokaal beleid, publiek-private samenwerking en megacomplexe projecten die tal van verschillende partijen samenbrengen.

Het gedachtegoed wordt in ons land bewaakt door het MGA-netwerk, dat zich inzet voor de ontwikkeling en inzet van de Mutual Gains Approach. Jaarlijks zet de organisatie ook professionals die vooroplopen in het vak in het zonnetje. Dat doet het MGA-netwerk middels de ‘Frans Evers Award’, die vernoemd is naar de grondlegger van MGA in Nederland.

Samen met partners Antea Group, P2 en WesselinkVanZijst is het MGA-netwerk op zoek naar kandidaten voor de award. Een kandidaat kan een persoon, instelling of bedrijf zijn welke op professionele wijze, al dan niet bewust, een prestatie heeft geleverd volgens de aanpak van het Mutual Gains-gedachtegoed.

Nominaties kunnen tot 15 december worden ingestuurd naar het secretariaat van het MGA-netwerk. Daarna selecteert de jury (geleid door Frans Evers zelf) een longlist van tien kandidaten voor de finaleronde. Begin volgend jaar wordt de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt.