Twaalf bureaus leveren financiële adviesdiensten aan overheid

26 november 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Twaalf bureaus mogen zich de komende vier jaar ‘preferred supplier’ op het gebied van financiële adviesdiensten noemen voor de ministeries en de daaronder vallende departementen. De totale contractwaarde wordt geschat op bijna 50 miljoen.

De afgelopen periode sloegen de ministeries van de Rijksoverheid de handen ineen met de inkoopafdeling om de manier waarop zij financiële adviesdiensten inhuren verder onder de loep te nemen. Het resultaat is een tweede Rijksbrede Raamovereenkomst voor het inschakelen van tijdelijke financiële expertise (niet zijnde auditdiensten) en resultaatgerichte financiële onderzoeken.

De interesse in de opvolger van de eerste Rijksbrede raamovereenkomst lag zoals verwacht zeer hoog – meer dan 20 partijen schreven zich in voor de niet-openbare aanbestedingsprocedure. Na selectie werden de voorstellen van de concurrerende bureaus met elkaar vergeleken, en op basis van diverse criteria (waaronder kwaliteit, prijs, trackrecord, ervaring binnen de Rijksoverheid) selecteerde het aanbestedingsteam twaalf winnaars. 

Twaalf bureaus leveren financiële adviesdiensten aan overheid

De volgende partijen zijn geselecteerd als voorkeursleverancier:

Perceel 1 – Administratie en processen:
Deloitte Consulting, EY, Profource, USG Finance, Yacht 

Perceel 2 – Beheer, beleid, planning en control:
Deloitte Consulting, EY, JS Consultancy, Profource, Yacht 

Perceel 3 – Subsidieondersteuning:
EY, Fagro Consultancy, Improven, Profource, Vanberkel Professionals 

Perceel 4 – Fiscaal advies:
BDO, Deloitte Consulting, EY, PwC 

Perceel 5 – Financieel onderzoek:
EY, Improven, KPMG Advisory, PwC, Vanberkel Professionals 

De eerste drie percelen richten zich op de inhuur van tijdelijke financiële expertise. Perceel 4 betreft de inhuur van fiscaal adviseurs, terwijl perceel 5 uitgaat van resultaatgerichte afspraken. 

Alle ministeries en de daaronder vallende dienstonderdelen en agentschappen hebben zich gecommitteerd aan de raamovereenkomst (met een aantal kleine uitzonderingen). Ook de Politie, het COA, Staatbosbeheer, ProRail, Rechtspraak, Kansspelautoriteit en Tweede Kamer der Staten- Generaal – nieuw ten opzichte van het vorige mantelcontract – zijn voornemens om gebruik te maken van de raamovereenkomst. 

In vergelijking met de vorige raamovereenkomst is Eiffel van de voorkeurslijst afgevallen. Improven heeft zich tijdens het pitchproces succesvol weten te onderscheiden en is een nieuwkomer op de lijst. 

De raamovereenkomsten hebben een looptijd van twee jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van tweemaal één jaar. Naast inhuur en onderzoek geven de contracten ruimte om maatwerkafspraken te maken, namelijk in de vorm van zogenaamde detavast-constructies – dit biedt overheidsinstanties de mogelijkheid tot overname van personeel.