Haagse instanties kiezen zes partijen voor externe ICT-inhuur

07 december 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Dienst Uitvoering Onderwijs Den Haag (DUO) hebben de winnaars bekendgemaakt van hun gezamenlijke Europese aanbesteding voor externe ICT-inhuur. Meer dan twintig partijen dongen mee naar de prestigieuze opdracht.

De Dienst Uitvoering Onderwijs heeft meerdere petten op. Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is DUO verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet inburgering, en voor het ministerie van Financiën zorgt DUO voor de examinering van professionals in het kader van de Wet Financieel Toezicht (Wft)

De nauwste band heeft de DUO met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Als hoofdtaak heeft de dienst om het bekostigen van het onderwijssysteem in goede banen te leiden. Dit omvat het zorgdragen dat alle studenten maandelijks hun studiegeld krijgen, en dat de bekostiging van onderwijsinstellingen in lijn is met de richtlijnen van het kabinet.

HeadFirst, Linkit, Ordina, Cimsolutions, Sogeti en Itaq.

Om zijn kernprocessen te ondersteunen, maakt de DUO gebruik van een omvangrijke (en complexe) IT-infrastructuur. Samen met IT-partners houdt de dienst het IT-landschap en de tientallen applicaties in de lucht, en wordt er continu gesleuteld aan verbeteringen. De komende vier jaar worden deze werkzaamheden ondersteund door een selecte groep van zes IT-bureaus.

Uit de liefst 26 inschrijvingen zijn de volgende partijen geselecteerd: HeadFirst (samen met onderaannemer Atos), LINKIT, Ordina, Cimsolutions (in samenwerking met VKA en SLTN), Sogeti en ItaQ. Het contract omvat het werven, selecteren en contracteren van externe IT-professionals, en heeft een geraamde totale opdrachtwaarde van €56,7 miljoen over een looptijd van vier jaar.

De werkzaamheden voor DUO zijn exclusief voor zijn kantoor in Den Haag. De dienst bracht eerder al een aparte mega-aanbesteding uit voor IT-diensten aan het hoofdkantoor in Groningen (opdrachtwaarde: €200 miljoen), deze werd afgelopen week officieel gegund aan acht partijen.

Naast OCW en DUO Den Haag zijn nog negen andere organisaties aangesloten bij de aanbesteding, namelijk de Inspectie van het Onderwijs (IvhO), het Nationaal Archief (NA), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE), de Adviesraad voor Wetenschap- en Technologiebeleid en Innovatie (AWTI), het College voor Toetsen en Examens (CvTE), de Onderwijsraad (OR), de Raad voor Cultuur (RvC) en het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CvBvhHO).

De raamovereenkomst gaat in op 1 januari 2021.