Een hybride cloudstrategie in een DevOps-wereld

20 november 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Een van de grootste digitale uitdagingen die bedrijven vandaag de dag moeten trotseren, is de snelle toename van het aantal cloudapplicaties binnen de organisatie. Experts van First Consulting vertellen over het belang van een hybride cloudstrategie en hoe deze gerealiseerd kan worden.

Bedrijven kiezen steeds vaker voor cloudoplossingen, om zo sneller te kunnen voldoen aan de veranderende vraag vanuit klanten en andere stakeholders. De losse cloudapplicaties zijn goed in wat ze doen, maar maken een organisatie als geheel niet succesvol. Iedere nieuwe (cloud)applicatie moet worden ingepast in een steeds complexer applicatielandschap. 

Om succesvol een hybride cloudstrategie te adopteren is een hybride integratiestrategie en bijbehorend platform onmisbaar. De markt is inmiddels rijk aan leveranciers van een Integration Platform as a Service (iPaaS). Met een dergelijk platform wordt het aansluiten van nieuwe applicaties binnen de organisaties makkelijker.

Een hybride cloudstrategie in een DevOps-wereld

Het technisch implementeren van een dergelijke oplossing lijkt dan ook een goede stap om de complexiteit van het applicatielandschap te beheersen. Wanneer er niet tegelijk een transformatie in de organisatie plaatsvindt, levert dit echter niet altijd het gewenste effect op. De introductie van DevOps speelt hierin een belangrijke rol. 

Ontwikkelaar wordt integratiespecialist

Traditioneel werd integratie binnen de enterprise verzorgd door integratiespecialisten. Zij bouwden de koppelingen om applicaties, via een gemeenschappelijk datamodel, op een centraal platform, aan elkaar te knopen. Met de snelheid waarmee applicatieteams tegenwoordig kunnen en moeten ontwikkelen is het lastig om dit proces in stand te houden. Daarbij worden applicatieontwikkelaars zelf steeds handiger in het bouwen van integraties, bijvoorbeeld door API’s te ontwikkelen.

Met de introductie van DevOps is een verschuiving van kennis en verantwoordelijkheden in de organisatie nodig. Om als DevOps-team de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de ontwikkeling en het beheer van een applicatie, kan het niet afhankelijk zijn van integratiespecialisten buiten het team. De applicatieontwikkelaar zal dus ook integratiespecialist moeten worden. 

Uiteraard blijft de behoefte om bepaalde zaken centraal in te richten bestaan. Hierbij draait het echter meer om regievoering dan om uitvoering. Dat verandert de rol van de integratiespecialist, die zich meer zal moeten concentreren op kwaliteitscontrole en kennisborging. 

Een integratieplatform heeft zijn wortels diep in de organisatie. Het implementeren van een nieuwe integratiestrategie is daarom niet iets dat je van de ene op de andere dag doorvoert. Organisaties met een grote diversiteit aan applicatieteams kunnen hierdoor huiverig worden, terwijl die diversiteit juist de sleutel kan zijn voor een duurzame implementatie. 

De teams die DevOps volledig omarmd hebben, hebben ook de grootste behoefte om meer verantwoordelijkheid te nemen. Door samen met deze teams de transformatie te starten, kan de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden getoetst worden in de praktijk voordat het breed in de organisatie wordt uitgerold. 

Het helpt hierbij om te denken vanuit de ontwikkelaars. Waar ervaren ze de grootste hindernissen? Door enerzijds de visie duidelijk uit te dragen en anderzijds aan het begin van het traject in gesprek te gaan met zowel ontwikkelaars als product owners, kan bepaald worden wat de grootste uitdagingen zijn. 

De oplossingen hiervoor liggen vervolgens in het inrichten van de juiste (self-service) technologie, de juiste kennisondersteuning in de vorm van trainingen en community building, en het herinrichten van processen die beter aansluiten bij DevOps.