Kwart gemeenten in Zuid-Holland heeft het financieel zwaar

29 oktober 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Circa 25% van de gemeenten in de provincie Zuid-Holland verkeert in economisch zwaar weer. Dat is de voorlopige conclusie van een onderzoek van adviesbureau Berenschot.

De provincie Zuid-Holland schakelde onlangs de experts van Berenschot in meer om duidelijkheid te krijgen over de effecten van de coronapandemie op het financiële huishouden van gemeenten. Naar voren komt tot op heden dat één op de vier Zuid-Hollandse gemeenten in een zorgwekkende financiële positie verkeert.

“Gemeenten hebben het de afgelopen jaren financieel zwaarder gekregen door tal van veranderingen. Adviesbureau Berenschot verwacht dat bij ongewijzigd beleid de financiële situatie de komende jaren nog verder verslechtert”, laat een communicatiemedewerker van de provincie Zuid-Holland weten in een open brief.Kwart gemeenten in Zuid-Holland heeft het financieel zwaarHet onderzoek van Berenschot richt zich in het bijzonder op de vraag welke ruimte de lokale overheden nog hebben om zelfstandig plannen te maken en hoeveel geld zij hier vandaag de dag aan uit kunnen geven. De oplopende kosten voor de jeugdzorg is onder andere een veroorzaker van de verslechterde financiële posities van gemeenten in Zuid-Holland.

“Daar komt bij dat het kabinet steeds met nieuwe spelregels komt. Zo is dit jaar een Wmo-abonnementstarief ingevoerd. Gebruikers van extra hulp betalen een kleine eigen bijdrage, terwijl de rest door gemeenten betaald moet worden. Daarbovenop zijn ook nog eens de financiële gevolgen van de corona-crisis bijgekomen”, vertelt een persvoorlichter van de provincie Zuid-Holland.

Volgens een ander onderzoek, van Andersson Elffers Felix in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), moeten gemeenten in ons land rekenen op een totale schadepost van €2,5 tot €2,8 miljard als gevolg van de coronacrisis (golf 1 en golf 2).

Gemeenten zullen flink in hun reserves moeten tasten om de uitgaven te kunnen bekostigen. In Zuid-Holland geeft een kwart van de gemeentes nu al aan dat ze hiervoor onvoldoende middelen hebben.

Bredere problematiek

Eind 2019 kwam al naar voren dat meerdere gemeenten in ons land worstelen met financiële problemen. Zo plaatste de provincie Zuid-Holland begin 2020 drie gemeenten onder verscherpt toezicht. Verder werden de gemeenten Assen en Haaksbergen door hun provincies (Drenthe en Overijsel) onder preventief toezicht gezet. Hoewel deze twee gemeenten hun begrotingen wel sluitend kregen, twijfelden de provincies over hoe realistisch deze zijn.