Employee experience schiet omhoog bij diversiteit & inclusie

23 oktober 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Organisaties die een betere medewerkerstevredenheid (‘employee experience’) willen realiseren doen er verstandig aan om meer vrouwen in de top te hebben. Bedrijven die meer genderdiversiteit hebben in leidende functies zorgen voor een “positievere ervaring voor alle medewerkers”, zo betogen onderzoekers van Willis Towers Watson en Bloomberg.

Om tot hun bevindingen te komen koppelden de onderzoekers de diversiteitspraktijken van 39 bedrijven die zijn opgenomen in de Bloomberg Gender-Equlity Index (GEI) aan de meningen van zo’n 1,3 miljoen werknemers. Factoren die onder de loep werden genomen waren vrouwelijk en divers leiderschap, gender- en etnisch-gebaseerde beloningsverschillen, hoe inclusief de cultuur is, en beleidsaspecten zoals talent management, sexuele intimidatie en meer.

Vrouwen in de top

Om een beknopt beeld te geven van het huidige aandeel van vrouwen in de top: wereldwijd is ongeveer 15% van CEO’s een vrouw. In Nederland is het aandeel van vrouwen in management functies zo’n 28%. Het grootste gedeelte van organisaties (83%) heeft tenminste één vrouw in een leidinggevende positie.

Gesteld kan worden dat het aandeel van vrouwen in topfuncties de afgelopen periode weliswaar aan het toenemen is, maar dat de absolute top slechts voor weinigen bereikbaar is. Van gendergelijkheid in de boardrooms is voorlopig ook nog lang geen sprake. Momenteel nemen vrouwen zo’n 16,9% in van alle bestuursfuncties wereldwijd.

Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Willis Towers Watson en Bloomberg is dat bedrijven met meer vrouwen in leidinggevende en managementfuncties zorgen voor een positievere employee experience. Die ervaring kan betrekking hebben op verschillende facetten, zoals de algemene carrièregroei en daarmee gepaard gaande kansen, eerlijke beloning, ontwikkeling van vaardigheden, vertrouwen in leiders en ondersteuning van leidinggevenden.

Ook zijn medewerkers meer betrokken in genderdiverse organisaties en is de retentie hoger binnen deze bedrijven. Om zo optimaal mogelijk de vruchten van genderdiversiteit in topfuncties te kunnen plukken wordt bedrijven aangeraden om ten minste een derde van de vrouwen in het management van de organisatie te laten plaatsnemen.

Verder is het volgens de onderzoekers essentieel dat tenminste zo’n 20% van de vrouwen in de organisatie een leidinggevende functie bekleedt. Is dat het geval, dan presteren organisaties een stuk beter (12 procentpunten meer) als het gaat om het aspect carrièregroei (73% gunstig versus 61% gunstig). Ook wordt dan een 10 procentpunten hogere score behaald ten aanzien van eerlijke beloning (62% versus 52%). Tot slot profiteren ook de retentie-cijfers van een significant aandeel van vrouwen in managementposities, met een 10 procentpunten hogere score.

Employee experience schiet omhoog bij aandacht voor diversiteit & inclusie

Tot slot voeren de onderzoekers aan dat werknemers hun organisatie eerder als een innovatieve en leidende speler zullen zien, naarmate meer vrouwen de hoogst betaalde topfuncties (top 10%) innemen. Ook hebben ze dan meer het gevoel dat hun mening telt. Een hoger aandeel vrouwen in de top maakt ook de kans groter dat de organisaties gezondheids- en welzijnsprogramma’s voor vrouwen aanbiedt. Deze organisaties zetten zich tevens in voor het behoud van vrouwelijke klanten. Dat benadrukt de toewijding van de organisatie aan de manier waarop medewerkers de organisatie beleven.

Chief Diversity Officers

Al enkele jaren terug kwam uit onderzoek naar voren dat genderdiverse bedrijven een 15% hogere kans hebben om financieel beter te presteren dan hun branchegenoten. Een ander onderzoek (door Catalyst) concludeerde dat – statistisch gezien – bedrijven met meer vrouwen in het bestuur op de lange termijn beter presteren dan hun concurrenten. Om die reden kiezen steeds meer organisaties ervoor om te zorgen voor meer genderdiversiteit, en hier ook een specifieke functie voor op te tuigen. Zo hebben steeds meer organisatie een Chief Diversity Officer, een leidinggevende die zich op diversiteit richt en initiatieven uitrolt ter bevordering van meer diversiteit en inclusie, zoals leiderschapsprogramma’s voor vrouwen.

Door hiervoor een speciale functie te voeren, ervaren werknemers hun organisatie bovendien als effectiever in het bieden van een inclusieve werkomgeving, zo stellen de onderzoekers van Willis Towers Watson en Bloomberg. Ook wordt het voor medewerkers duidelijker wat hun doelen en functies zijn. Het voeren van een Chief Diversity Officer of vergelijkbare rol zorgt voor een concreet voordeel van 11 procentpunten als het gaat om inclusie in verhouding tot organisaties waar een dergelijke functie niet bestaat (84% gunstig versus 73% gunstig) .

Promotie

De onderzoekers benadrukken dat bedrijven die meer vrouwen promotie laten maken kunnen rekenen op een betere employee experience, als het gaat om jobfit, vertrouwen in het leiderschap en ondersteuning voor inclusie in het algemeen. Ook zijn deze organisaties eerder geneigd om financiële educatie en leiderschapsontwikkelingsprogramma’s voor vrouwen te faciliteren.

Financiële resultaten?

Waar het onderzoek van Willis Towers Watson en Bloomberg een concrete koppeling tussen employee experience en diversiteit en inclusie opmerkt, erkennen en benadrukken zij ook dat dit slechts een van de aspecten betreft waarom diversiteit en inclusie belangrijk zijn. “Uit overige onderzoeken is gebleken dat een divers personeelsbestand innovatie en prestaties stimuleert, wat leidt tot hogere financiële resultaten voor investeerders”, zegt Patricia Torres van Bloomberg.

Volgens Angel Hoover, Hoofd van Willis Towers Watson Benelux, komt de beweging naar meer aandacht voor diversiteit & inclusie in een stroomversnelling. “De pandemie heeft geleid tot een grotere interesse van investeerders in sociale factoren – de ‘S’ in Environmental, Social & Governance (ESG) – zoals gendergelijkheid.”