Leander Bloemers over hoe Mobilee doorgroeit tijdens de crisis

05 oktober 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Terwijl vele concullega’s worstelen met de uitdagende markt, steekt Mobilee management & advies de groeiambities niet onder stoelen of banken. Ondanks de de coronacrisis streeft het Utrechtse bureau naar verdere groei. De hoogste tijd om hierover in gesprek te gaan met Leander Bloemers, één van de partners.

Leander, hoe gaat het met Mobilee?

Het gaat, ondanks de turbulente periode in de hele maatschappij en onze markt goed met Mobilee! We hebben een stabiel team om ons heen gebouwd en ontvangen steeds positievere signalen vanuit de markt. Zo zien we nu, net als de afgelopen jaren de vraag naar onze dienstverlening steeds verder groeien.

Maar, specifiek kijkend naar de coronacrisis dan?

De afgelopen maanden waren een goede test voor onze organisatie. Uiteraard waren we heel benieuwd naar de invloed van de coronamaatregelen op onze klanten en de marktvraag. We hebben snel geschakeld en geanticipeerd op wat er komen ging en door de inzet van het hele team en continue verbinding met collega’s en klanten zijn we goed door deze storm aan het varen. Deze crisis heeft uiteindelijk het beste in ons naar boven gehaald.Leander Bloemers, Mobilee

In hoeverre heeft dit te maken met jullie focus?

Onze dienstverlening richt zich op verandertrajecten binnen de digitale transformatie. Hierin onderscheiden we vijf expertisegebieden: de perfecte klantervaring, operationele excellentie, wendbaar organiseren, data als strategische grondstof en slagvaardige informatievoorziening/informatiemanagement. Allemaal thema’s die zeer nauw met elkaar verbonden zijn om hierin als organisatie optimaal kansen te benutten en succesvol te veranderen.

De hulpvraag voor digitaal transformeren is alleen maar groter geworden. We plukken de vruchten van onze jarenlange ervaring en specialisatie in digitale transformatie op het snijvlak van business en IT. Zo hebben we specifieke methodieken en technieken in huis om vraagstukken apart of in samenhang aan te pakken.

Ons gedifferentieerde portfolio, waaronder ook de branches zorg en overheid, is  altijd al belangrijk voor ons geweest en juist nu staan deze branches in het middelpunt tijdens de coronacrisis. De manier waarop organisaties hun diensten en producten aanbieden aan hun klanten, burgers en patiënten moet slimmer, efficiënter en klantvriendelijker. Digitaal transformeren is daarmee nog belangrijker geworden!

We zien dat jullie volop aan het werven zijn. Leg uit?

Klopt, via onze eigen site, LinkedIn en Consultancy.nl. De vraag is op dit moment zelfs groter dan het aantal consultants dat we hebben zitten dus we gaan verder met ons team verder uit te breiden. Daarnaast verwachten we de komende jaren dat de vraag verder zal stijgen doordat we medevoorkeursleverancier zijn van meerdere mantelovereenkomsten binnen de overheid.

De concurrentie in digital transformatie is niet mals. Wat onderscheidt jullie als consultancybedrijf?

We beschikken over een sterk trackrecord en onderscheidende stijl. Mobilee heeft tal van opdrachtgevers geadviseerd en ondersteund bij hun organisatie- en verandervraagstukken – dit jaar vieren we onze ‘sweet 16’.

Een coronaproof kennisevent bij Mobilee in Utrecht

Wat ons uniek maakt zijn de gedreven en energieke mensen die we in dienst hebben. Al onze consultants excelleren in analyse- en realisatievraagstukken en passen bij de unieke bedrijfscultuur die Mobilee kent. Zo zijn wij als organisatie sociaal en mensgericht, ondernemend én zelfsturend. Wij investeren veel in de relatie die wij hebben met onze collega’s en klanten. Dit zie je terug in de band die collega’s met het bedrijf, elkaar en onze klanten hebben.

Ons netwerk is essentieel voor ons succes. Zo komen we bijvoorbeeld elke vrijdag samen, zetten we onze kennis en kunde in om klantvraagstukken te analyseren én is er tijd vrijgemaakt voor uitstapjes en borrels. Of dit nu georganiseerd is vanuit de organisatie zelf of door eigen initiatief van medewerkers.

Tot slot, we komen jullie steeds vaker tegen online. Hoe zit dat?

We hebben de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in branding en digitale groei. Dit wordt geleid door onze marketeer, maar ook onze consultants spelen hierin een actieve rol. Zo wordt ten behoeve van communicatie veel geschreven over de opdrachten die de consultants uitvoeren. We hebben een loyale community en proberen deze constant te voeden met businesscases en nieuws over digitale transformatie. 

Online zichtbaarheid is één van de speerpunten waarin we de komende jaren blijven investeren om de verdere groei van ons bureau mogelijk te maken.