Deze partijen leveren extern IT-personeel aan Justitie en Veiligheid

29 september 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt welke IT-firma’s zich de komende jaren ‘preferred supplier’ mogen noemen voor het leveren van tijdelijk en detavast personeel.

Jaarlijks geeft de overheidsdienst naar schatting zo’n €25 miljoen uit aan extern IT-personeel, dat het ministerie helpt met het opvullen van tijdelijke capaciteit, expertise voor inhoudelijke vraagtukken, het bemensen van digitale programma’s en het ondersteunen van het beheer en onderhoud van het IT-landschap.

Negen partijen

De komende vier jaar mogen negen partijen onderling uitmaken wie invulling geeft aan een opdracht. Het ministerie van Justitie en Veiligheid schreef een Europese aanbesteding uit verspreid over twee percelen: het werven, selecteren en leveren van professionals voor tijdelijke opdrachten (perceel 1), en professionals die op basis van detavast worden aangeboden (perceel 2).

Voor ICT-inhuur zijn verkozen: Caesar Groep (samen met Bergler en VX Company), HeadFirst (samen met Working Talent en Young Global People), LINKIT (samen met Bartosz, DiVetro, Specialisterren, GLO Integration en Profource), Seven Stars, Sogeti (onderdeel van Capgemini) en Synprofs. Voor het detavast-perceel koos het ministerie voor HeadFirst, Isense Consulting en Yacht.

Deze partijen leveren extern IT-personeel aan Justitie en Veiligheid

Onderdelen van het ministerie die gebruik kunnen maken van de raamovereenkomsten zijn het Bestuursdepartement Justitie en Veiligheid, Justis, Justitiële Informatiedienst, Hoge Raad der Nederlanden, Nederlands Forensisch Instituut, Openbaar Ministerie, Raad van de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Stichting Slachtofferhulp Nederland, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum en zelfstandig bestuursorgaan de Kansspelautoriteit.

Reacties op de gunning

Geo van der Wilk, CCO bij HeadFirst Group, zegt over het binnenslepen van perceel 1: “HeadFirst is specialist in organiseren van externe inhuur, dat doen we al 25 jaar.” Over perceel 2 zegt hij: “Het Rijk heeft een ambitieuze verambtelijkingsdoelstelling, oftewel het stimuleren van aannemen van vast personeel boven externen. Onze detavast-oplossing geeft invulling aan deze doelstelling; we selecteren met ons grote netwerk van leveranciers, waaronder onze partners voor deze aanbesteding Working Talent en Young Global People, professionals die eerst een periode werken op basis van detachering om daarna in dienst te treden bij de opdrachtgever.”

Eric Holierhoek, bestuurder bij LINKIT, is verheugd met de gunning. “Het veiligheidsdomein is bij uitstek een omgeving waar wij met onze specialistische samenwerkingspartners goed tot ons recht komen. Grote verscheidenheid aan deelnemende diensten, specifieke dienstverlening en daaraan gekoppelde ICT-behoefte. Dit sluit naadloos aan op onze diversiteit aan specialistische kennis.”

Marco Berkhout, Managing Director van iSense ICT Professionals, zegt in een reactie: “We zijn uiteraard trots op deze mooie samenwerking. Eerder werkten we al samen met overheidsinstanties. Op basis van onze ervaring kunnen we ons netwerk goed inzetten en weten we wat IT-professionals nodig hebben om zich verder te ontwikkelen.”

Douwe Hellinga van Seven Stars: “We zijn erg trots om het ministerie van Justitie en Veiligheid als opdrachtgever te kunnen verwelkomen. We kijken ernaar uit om de eerste professionals aan de slag te laten gaan.”

De raamovereenkomsten starten aanstaande donderdag, 1 oktober 2020, en kennen een looptijd van maximaal vier jaar. De geraamde totale opdrachtwaarde is €107 miljoen over de gehele looptijd.