De vijf belangrijkste IT-trends van 2020 en 2021

08 september 2020 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Wat zijn de belangrijkste IT-trends voor de komende periode? Adviesbureau Supply Value deed onderzoek onder verschillende gelederen binnen de ICT-branche – CIO’s, IT-managers en IT-professionals – en heeft op basis van de doorlichting een lijst van de belangrijkste IT-trends opgesteld.

1: Cyber- en datasecurity

89% van de ondervraagde IT-professionals geeft veel tot heel veel prioriteit aan deze trend en meer dan 85% van de respondenten rekent cyber- en datasecurity tot de drie belangrijkste trends, waarmee cyber- en datasecurity als de belangrijkste IT-trend naar voren komt.

Cyber- en datasecurity zijn van oorsprong twee verschillende disciplines, maar liggen in elkaars verlengde en kunnen elkaar versterken. Cybersecurity omvat het bredere spectrum van beveiliging van data en systemen tegen diefstal, verstoring of misbruik van hardware, software of data. Datasecurity gaat over de bescherming van data tegen bedoelde of onbedoelde aanpassing, verwijdering of openbaarmaking van data door ongeautoriseerde personen.

Ongewenst gegevensverlies kan optreden door bijvoorbeeld computervirussen en technische defecten aan gegevensdragers, maar ook door menselijke fouten zoals het kwijtraken van een harde schijf. Om dergelijk verlies te voorkomen, voorziet datasecurity in technische maatregelen gericht op fysieke beveiliging, administratieve controles en andere beschermingsmiddelen die toegang beperken.

De belangrijkste IT-trends van 2020 en 2021

2: Cloud

Een goed ingerichte en beheersbare cloudomgeving levert tal van voordelen op zoals efficiëntie, gebruiksgemak, beschikbaarheid en veiligheid. Dankzij de mogelijkheden die de cloud biedt is het mogelijk de IT-omgeving te vereenvoudigen door het uitbesteden van onderhoud en beheer van soft- en hardware.

Bijna 90% van de respondenten geeft veel tot heel veel prioriteit aan deze trend en daarmee eindigt cloud op de tweede plaats in het onderzoek.

Grofweg zijn er drie soorten clouds te onderscheiden: private, hybride en publieke clouds. Bij een private cloud wordt een ICT-systeem gebouwd waar alle gegevens worden opgeslagen en alle benodigde toepassingen beschikbaar zijn voor een geselecteerde groep gebruikers, vaak binnen een organisatie.

Bij een publieke cloud is niet bekend waar gegevens worden opgeslagen, maar de aanbieder zorgt ervoor dat gegevens beschikbaar zijn onder zijn eigen voorwaarden of de wetgeving van het land waar het datacenter staat. Voorbeelden hiervan zijn Dropbox, Gmail of Office 365. Een hybride cloud zit hier tussenin. Dit betekent dat het niet uitmaakt waar het datacenter staat, zolang het maar voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving.

3: Data domein

Door de digitalisering van processen en diensten is data tegenwoordig overal. Alle mogelijke vormen van gegevens worden tegenwoordig opgeslagen, gestructureerd, getransformeerd en geanalyseerd. Hierdoor neemt de hoeveelheid data enorm toe. In het algemeen kunnen twee vormen van data worden onderscheiden: gestructureerde en ongestructureerde:

Gestructureerde data is data zoals de meeste mensen die kennen: gegevens die in enige vorm georganiseerd zijn. Hierdoor zijn ze, mogelijk na enkele transformaties, klaar om geanalyseerd te worden. Een Excel-bestand is het meest gebruikte voorbeeld van gestructureerde data, maar ook dashboards worden vaak toegepast. Opmerkelijk is dat slechts circa 20% van de totale data bestaat uit gestructureerde data.

De essentie van ongestructureerde data is dat het geen specifieke vorm of ordening heeft. Voorbeelden hiervan zijn afbeeldingen, video’s, audiofragmenten, social media posts en zelfs tekstdocumenten. Door de ongestructureerde aard van deze data is het complex om de juiste inzichten uit deze data te halen. Echter, doordat het 80% is van de totale data en dit aandeel bovendien toeneemt, is de potentiële waarde ervan des te hoger.

Door data te gebruiken voor het doen van analyses, kunnen waardevolle inzichten worden verschaft. Opkomende technologieën zoals artificial intelligence en machine learning maken analyses steeds krachtiger, waardoor inzichten gegenereerd kunnen worden die met menselijke analyses nooit boven water zouden zijn gekomen. 

4: Vernieuwing van het IT-developmentproces

Het blijft een uitdaging om IT-ontwikkelingen binnen de tijd en het budget af te ronden. Al jaren is men bezig om meer voorspelbare processen te vinden en worden diverse projectmanagementmethodes toegepast. De vernieuwing van het IT-developmentproces is daarom nog steeds in volle gang en krijgt veel tot heel veel prioriteit van meer dan 70% van de respondenten, wat resulteert in een vierde plaats in het IT-trendsonderzoek.

Het IT-developmentproces is het proces dat wordt gebruikt om applicaties en systemen te ontwikkelen. Traditioneel gezien volgt het proces een zogeheten watervalaanpak: stappen die achtereenvolgens worden uitgevoerd. Hoewel dit lange tijd het standaardproces was binnen IT, zijn de laatste jaren steeds meer nieuwe werkwijzen zoals agile opgekomen. Volgens de onderzoekers van Supply Value maakt vandaag de dag meer dan de helft van IT-afdelingen gebruik van de agile-methodiek.

De experts verwachten dat de agile-trend in de komende jaren zal voortduren, vaak ook in combinatie met andere projectmanagementmethoden, zodat veelal een hybride aanpak gebruikt wordt. Andere populaire benaderingen die bij het IT-ontwikkelingsproces gebruikt worden zijn design thinking, hybride projectmanagement (50%) en de PDCA-aanpak.

5: Digitale transformaties

De vijfde belangrijke IT-trend is mogelijk de meest gehypete trend in het zakelijke landschap van de afgelopen jaren: digitale transformaties. Dit containerbegrip houdt verband met alle organisatietransformaties die door digitale tools mogelijk worden gemaakt, of het nu ERP-systemen zijn of meer moderne IT-concepten zoals Internet of Things, artificial intelligence of blockchain.

De onderzoekers besluiten: “Een succesvolle digitale transformatie gaat niet alleen over de technologie, maar juist over de mensen, verandering in houding en gedrag en over het benutten van kansen. De klant staat daarbij wat ons betreft centraal en is leidend voor de benodigde mensen, houding en gedrag en technologie.”

Andere belangrijke IT-trends

Andere belangrijke IT-trends die in het rapport zijn geïdentificeerd zijn onder meer Internet of things (IoT), kunstmatige intelligentie, blockchain, Industry 4.0, robotic process automation en quantum computing.

Het rapport van Supply Value kan worden gedownload op deze pagina.