74% van bedrijven loopt achter met digitale transformatie

09 december 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Volgens een nieuwe studie van IDC worstelen zeven van de tien Europese organisaties met het realiseren van hun digitale volwassenheidsambities. Op dit moment is pas 30% erin geslaagd om zijn bedrijfsmodellen, processen, producten en diensten terdege te digitaliseren. 

Voor het onderzoek werden 375 leidinggevenden uit meerdere Europese sectoren ondervraagd om inzicht te krijgen in hun digitale volwassenheidsambities en de obstakels waar ze tegen aanlopen. Circa 65% van de ondervraagde C-suite professionals liet weten onder grote druk te staan om een succesvolle digitale transformatiestrategie uit te voeren.

De meeste leidinggevenden bezwijken echter onder die druk, omdat slechts een heel klein deel erin slaagt om digitaal volledig te omarmen. Deze groep van leidinggevenden is in staat moderne digitale technologieën toe te passen om op die manier door het hele bedrijf heen meer toegevoegde waarde te realiseren: van verkoop en marketing tot bedrijfsvoering, IT en financiën.

De digitale volwassenheid van organisaties

Een aspect dat de ‘leaders’ (leiders) onderscheidt van de ‘laggards’ (achterblijvers) is de mate waarin ze de kracht van hun data weten te benutten. Uit het onderzoek blijkt dat 67% van de digitale leiders data analyseert en daaruit waardevolle inzichten haalt die worden gebruikt om snel en nauwkeurig te reageren op marktontwikkelingen, terwijl slechts 4% van de digitale laggards dit lukt. Evenzo hebben digitale leiders een veel grotere capaciteit om digitale technologieën in te zetten om de time-to-market en time-to-value te versnellen.

Een andere onderscheidende factor die digitale leaders kenmerkt is het gebruik van datagestuurde inzichten om voorspellingen te verbeteren. “Het vermogen om bedrijfsomstandigheden te voorspellen, creëert een enorm voordeel. Deze capaciteit bouwt voort op een solide technologische basis en op geïntegreerde data”, zegt Ian Tickle, Senior Vice President bij Domo, het softwarebedrijf dat opdracht gaf om het IDC-onderzoek te laten uitvoeren.

In fabricageomgevingen slagen digitale leiders erin de productie beter te stroomlijnen, waardoor ze profiteren van de voordelen van tracking en tracing van materialen, en producten beter te benutten, waardoor een hogere productiviteit wordt gerealiseerd. Daarnaast presteren digitale leiders op het gebied van verkoop en marketing ook beter op verschillende kwesties, zoals klantgerichtheid en segmentatie, campagnemanagement en prijsbepaling. 

In hoeverre heeft uw organisatie de digitalisering van bedrijfsprocessen, producten en diensten omarmd?

Gevraagd naar wat leiders belemmert bij het bevorderen van hun digitale volwassenheid, is de belangrijkste barrière datafragmentatie. Datasilo’s resulteren in een gebrek aan zicht op bedrijfsprocessen, wat weer leidt tot slechtere besluitvorming. “Het is niet langer mogelijk om digitale transformatie enkel in verticale termen te realiseren: het gaat vandaag de dag om het realiseren van een digitale transformatie binnen de gehele organisatie, zowel horizontaal als verticaal. Datasilo’s belemmeren nieuwe en efficiënte manieren van werken en blokkeren uiteindelijk de digitale transformatie.”

Andere kwesties die de groei in digitale volwassenheid belemmeren zijn organisatorische complexiteit, het gebrek aan zichtbaarheid van bedrijfsprocessen, een afwezigheid of onvoldoende leiderschap en een gebrek aan vaardigheden voor uitvoering. Dit laatste weerspiegelt de resultaten van een studie die vorig jaar werd gepubliceerd door Capgemini Invent, waaruit bleek dat Europese bedrijven gemiddeld genomen niet beschikken over leiderschapskwaliteiten die nodig zijn voor digitale transformatieprojecten. 

Het belang voor digitale laggards om hun digitale volwassenheid te bevorderen wordt de komende jaren alleen maar groter, benadrukken de onderzoekers. Te midden van disruptieve tijden, waarin opkomende technologieën zich in een razend tempo ontwikkelen, lopen ondernemingen die hun gehele organisatie – inclusief cultuur – niet weten te digitaliseren het grote risico om steeds verder achter te lopen. Tegen 2029 zal 75% van de Europese organisaties volledig digitaal zijn getransformeerd. Deze organisaties zijn volgens IDC dan ‘digital native enterprises’.