Handvatten voor een succesvolle digitale transformatie

03 september 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Digitale transformaties zijn vandaag essentieel voor toekomstig succes van organisaties. In de praktijk kan zo’n soort transitie veel tijd in beslag nemen en erg complex zijn. John Simons, adviseur bij Anderson MacGyver, is specialist op het gebied van digitale transformaties en formuleerde onlangs verschillende handvatten die organisaties kunnen helpen bij dergelijke veranderprojecten. 

Het succes van digitale transformaties hangt van meerdere factoren af, vertelt John Simons, die sinds 2013 actief is voor Anderson MacGyver. Volgens Simons moeten allereerst de bedrijfsstrategie en de digitale strategie op elkaar worden afgestemd: “De bereidheid om de bedrijfsstrategie bij te stellen om de digitale kansen beter te kunnen benutten draagt sterk bij aan het uiteindelijke succes van de transformatie.”

In lijn daarmee moet een transformatie dus ook waarde creëren, zegt Simons: “Anno nu klinkt het heel hip om ‘digitaal te worden’, want iedereen doet het. Dit is uiteraard de verkeerde reden om digitaal te willen gaan. Kiezen voor digitale transformatie moet echte invloed hebben op het businessmodel met directe invloed op omzet, winst, kosten en customer engagement.” 

John Simons, Adviseur bij Anderson MacGyverVolgens de Principal van Anderson MacGyver is het daarnaast ook belangrijk dat het managementteam of de board van een organisatie achter het transformatietraject staat en dit actief laat blijken aan de rest van het bedrijf: “De overtuiging waarmee de board de gekozen koers in de organisatie laat doorklinken is mede bepalend voor het succes. Besteed daarom voldoende aandacht aan het realiseren van een grondig begrip en een stevig commitment rondom de gekozen koers en de daarbij horende consequenties.”

Ook is het bij een digitale transformatie van belang om te denken in termen van customer journey, legt Simons uit: “De meeste organisaties zijn verticaal en functioneel georganiseerd. De klant doorkruist de organisatie zogezegd horizontaal. Elke functie is eigenaar van de klant voor een periode van tijd, die vervolgens wordt ‘overhandigd’ aan de volgende functie. De nieuwe, digitale wereld vraagt om een volledige organisatie rondom de customer journey. De digitale voetafdruk en gegevens die deze customer journeys achterlaten dienen gebruikt te worden om de reis continu te verbeteren. Deze shift is de reden waarom digitale transformatie vraagt om een fundamenteel andere zienswijze en radicale veranderingen.” 

Verder stelt Simons dat het bij digitale business draait om partnerships: “Dit in tegenstelling tot de situatie bij ‘legacybedrijven’; concurrenten zijn hier aartsvijanden die moeten worden verpletterd of geëlimineerd, hun marktaandeel dient te worden gestolen en hun merken moeten uit de markt. In de digitale wereld werk je echter samen met je vrienden en je ‘vijanden’. Een mooi voorbeeld zijn de producten van Microsoft; deze zijn beschikbaar in de Google Play Store, in de Apple Store en maken gebruik van alle beschikbare clouds. In de digitale wereld maak je als organisatie dus gebruik van elkaars sterke punten om zo je marktaandeel te vergroten.”

Ten slotte benadrukt de adviseur van Anderson MacGyver dat het succes van een digitale transformatie bijzonder sterk afhangt van de medewerkersbetrokkenheid. “Beoogde veranderingen gaan pas landen als eigen medewerkers eigenaar worden van de vernieuwing: digitale transformaties hebben zonder twijfel ook betrekking op mensen. Borg dat in de aanpak, door tijd en ruimte voor de dialoog vrij te maken. Het borgen van de strategische uitgangspunten is hierbij cruciaal omdat er tijdens het verandertraject steeds nieuwe vraagstukken ontstaan waarop niet vooraf een antwoord is bedacht. Deze strategische uitgangspunten vormen dus een kompas dat ondersteuning biedt bij discussies over de veranderkoers”, besluit Simons.