Bijna helft IT’ers kampt door onderbezetting met (te) hoge werkdruk

07 september 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bijna de helft van de IT’ers in Nederland ervaart een (te) hoge werkdruk, zo blijkt uit de jaarlijkse Salary Survey van Berenschot en IT-vakplatform AG Connect. De oorzaak laat zich raden: door het tekort aan IT’ers zijn veel afdelingen onderbezet.

In samenwerking met beroepsvereniging KNVI ondervroegen Berenschot en AGConnect ruim 1.800 IT’ers. 38% van hen vindt dat de werkdruk hoog is. Nog eens 7% vindt de werkdruk zelfs té hoog.

Veelgenoemde oorzaken zijn een onrealistische planning (47%), onduidelijke opdrachtomschrijvingen (29%) en een slechte werk-privébalans (18%). Maar het is overduidelijk wat wordt gezien als de belangrijkste reden dat zovelen te maken hebben met (te ) hoge werkdruk: twee derde (67%) van de ondervraagden wijst naar de onderbezetting waar talloze organisaties mee kampen.

“Doordat de wereld in rap tempo digitaliseert, blijft de vraag naar IT’ers toenemen”, vertelt Eveline Meijer, redacteur bij AG Connect. “Maar de markt kampt al jaren met flinke tekorten waardoor het voor organisaties steeds lastiger wordt om de juiste mensen te vinden. Veel IT-afdelingen zijn dan ook chronisch onderbemand en dat heeft grote implicaties voor de werkdruk.”

De werkdruk die wordt ervaren varieert per functie en aandachtsgebied. Meer dan de helft van de leidinggevenden (55%) vindt de druk (te) hoog, terwijl dit geldt voor ‘slechts’ 40% van niet-leidinggevenden. Onder de IT’ers op het gebied van beleid en kaderstelling vindt de helft (49%) de werkdruk hoog, het hoogste percentage van alle aandachtsgebieden. Ontwikkelaars lijken iets meer te kunnen ontspannen: twee derde van hen (66%) ervaart de werkdruk als normaal.Bijna helft IT’ers kampt door onderbezetting met (te) hoge werkdruk

Einde krapte niet in zicht

Hoewel de krapte op de algehele arbeidsmarkt sinds de coronacrisis wat lijkt te zijn afgenomen, denken de ondervraagde IT’ers dat dit weinig gevolgen zal hebben voor het tekort aan IT’ers, die al jarenlang een van de meest gewilde beroepsgroepen vormen. Zo meldde het UWV vorig jaar nog dat zo’n zeven van de tien IT-vacatures moeilijk vervulbaar zijn.

Bijna een derde van de IT’ers (30%) verwacht dan ook dat er binnen vijf jaar een tekort aan IT’ers is of blijft. Onder zij die een tekort verwachten blijken ook drie keer zoveel respondenten (12%) te kampen met te hoge werkdruk dan onder de groep die geen tekort verwacht (4%).

Ondersteuning maakt het verschil

Dat betekent niet dat er niks kan worden gedaan om de werkdruk te verminderen. Het blijkt ook veel verschil te maken of mensen al dan niet goede ondersteuning krijgen vanuit hun werkgever. Hoe beter de ondersteuning vanuit HR, hoe minder mensen de werkdruk als te hoog ervaren.

IT’ers die de ondersteuning vanuit HR onvoldoende vinden ervaren de werkdruk meer dan twee keer zo vaak te hoog als IT’ers die de ondersteuning wel voldoende vinden, 14% om 6%. Van de IT’ers die de ondersteuning vanuit HR als goed beoordelen geeft twee derde (65%) aan de werkdruk als normaal te ervaren, terwijl dat bij zij die de ondersteuning onvoldoende vinden slechts iets meer is dan een derde (37%).

“Werkdruk is vooral een beleving”, vertelt Hans van der Spek, manager van Berenschots Kenniscentrum HCM. “Als een werknemer zich niet toegerust voelt voor de taken die hij of zij moet uitvoeren en hierbij ook geen support krijgt vanuit de organisatie, is de kans groot dat zij of hij de werkdruk als een probleem gaat ervaren.”