Ordina: Gebruik van ‘high performance teams’ neemt toe

12 augustus 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Bedrijven staan onder steeds meer druk om snel in te spelen op veranderende marktomstandigheden. De huidige coronacrisis toont dit nog maar eens aan. Om zich snel aan te passen doen organisaties er verstandig aan om hun verbeterinitiatieven te bemensen met zogeheten ‘high performance teams’.

Uit onderzoek van Ordina onder 1.700 (senior) managers uit verschillende sectoren komt naar voren dat ‘high performance teams’ sneller resultaten boeken, en dit ook nog eens bereiken tegen lagere kosten. Hoe dat kan?

Een high performance team is een team dat de traditionele manieren van organiseren doorbreekt door teams samen te stellen met leden uit verschillende afdelingen en gebieden van de organisatie. Deze teamleden worden voor een specifieke taak geselecteerd op basis van eigenschappen en kwaliteiten. Hun specialisme is dus bepalend en niet hun rol, senioriteit of hun verantwoordelijkheid binnen de organisatie. 

Wat zijn volgens u de belangrijkste belemmeringen van het werken met multidisciplinaire teams

High performance teams opereren ook relatief zelfstandig en omarmen agile manieren van werken om snel tot hun doel te komen. “Ze leveren snel resultaten door hun kortcyclische manier van werken en directe betrokkenheid in het team van materie-deskundigen. Samen plannen ze werk, lossen ze problemen op, nemen ze beslissingen en beoordelen en sturen ze de voortgang”, vertelt Jan Galicia, General Manager Portfolio & Business Development van Ordina.

Bijna de helft (46%) van de IT-leiders die hebben deelgenomen aan de survey van Ordina en gebruikmaken van high performance teams gaf aan dat dergelijke teams wendbaarder zijn dan gewone teams. “Juist deze eigenschappen – snel, flexibel en wendbaar – zijn belangrijk in de huidige omstandigheden”, legt Galicia uit. 

De kortcyclische manier van werken maakt high performance teams bovendien rendabeler, vindt 42% van de ondervraagden. Gemiddeld is zo’n team jaarlijks 10% productiever, geeft Galicia aan. “Dit komt omdat het team na elke oplevering of sprint evalueert wat er beter kan. Verbeterpunten worden direct doorgevoerd met een steile leercurve als gevolg.”

Wat zijn volgens u de belangrijkste belemmeringen van het werken met multidisciplinaire teams

Deze factoren verklaren waarom zulke teams tegen lagere kosten kunnen opereren. “Organisaties die gebruikmaken van high performance teams kunnen snijden in overheadkosten. Door hun zelfsturende eigenschappen zijn er minder regie-rollen nodig.” Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om flink te snijden in de laag van teammanagers en teamleads, die op zijn beurt weer kan worden ingezet op andere plekken, waar ze meer waarde kunnen leveren.

Groeiende populariteit

Al met al verwacht Galicia dat het gebruik van multidisciplinaire teams de komende jaren zal toenemen, gestuwd door de snelle veranderingen die zich in het businesslandschap voltrekken. Op dit moment geeft slechts 24% van de IT-besluitvormers aan een begin te hebben gemaakt met de invoering van high performance teams.

“Deze aantallen zullen in de nabije toekomst stijgen”, geeft hij aan. “Organisaties moeten zichzelf deels opnieuw uitvinden en zijn daarbij op zoek naar manieren om toekomstbestendig te worden. Dat betekent dat ze de kosten beheersbaar willen houden en tegelijkertijd optimaal en relevant resultaat willen leveren.”