Werken in multidisciplinaire teams wint aan terrein

29 juni 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Steeds meer organisaties kiezen ervoor multidisciplinaire teams te gebruiken voor hun verandervraagstukken, zo blijkt uit nieuw onderzoek. De reden is helder: teams die verschillende vaardigheden, capaciteiten en denkpatronen bundelen, kunnen samen betere resultaten realiseren dan specialistische en silo-achtige teams. 

Het onderzoek werd gehouden onder 1.700 IT-besluitvormers en is uitgevoerd door Ordina en Markteffect. Zij ondervroegen de leiders van bedrijven (de helft van de bedrijven heeft meer dan 250 medewerkers) om aan te geven hoe zij aankijken tegen multidisciplinaire teams, en welke ervaringen ze hiermee hebben,

Een multidisciplinair team wordt gevormd door mensen met verschillende profielen en achtergronden, die specifiek zijn samengesteld om een bepaald doel te realiseren. Ze werken doorgaans op basis van een beproefde aanpak zoals KanBan, Scrum, Spotify, SAFe, Less, Lean Startup, Design Thinking en staan erom bekend out-of-the-box te denken en onderling samen te werken.

Het samenvoegen van mensen met verschillende visies om problemen op te lossen is alles behalve een nieuw fenomeen, maar een dergelijke aanpak is de afgelopen tien jaar sterk in populariteit toegenomen, gestuwd door het feit dat vraagstukken alsmaar complexer en steeds meer domeinoverstijgend zijn geworden. Een digitale transformatie omvat immers verschillende facetten van een organisatie en het werken aan een betere klantervaring vereist een samenspel van alle stakeholders en afdelingen.

Wat zijn volgens u de belangrijkste voordelen van het werken met multidisciplinaire teams

In het onderzoek van Ordina en Markteffect komt naar voren dat multidisciplinaire teams kunnen profiteren van vier duidelijke voordelen: sneller resultaat door kort cyclisch werken (63%), wendbaarheid door vaker te prioriteren (46%), hogere medewerkerstevredenheid door meer zelforganisatie (38%) en lagere kosten door efficiënter werken (33%). 

Daarnaast geven bijna vier op de vijf respondenten (79%) aan het eens de zijn met de stelling ‘Multidisciplinaire teams leiden tot meer bevlogenheid van teamleden’. Slechts 6% van de respondenten geeft aan geen voordelen van het werken met multidisciplinaire teams te zien. 

“Werken in high performance teams leidt tot snellere resultaten, een hogere betrokkenheid van collega’s en lagere kosten door kort cyclisch werken”, vat Ton Hagens, directeur high performance teams bij Ordina, het samen. “Dat wisten we door ervaring bij onze klanten, maar dit rapport bevestigt deze trend.”

In hoeverre bent u het oneens of eens met de onderstaande stellingen

Groeiende populariteit

In het licht van deze voordelen, is het volgens de onderzoekers dan ook niet verrassend dat het gebruik van multidisciplinaire teams de komende periode zal toenemen. 42% van de ondervraagde leiders geeft aan dat zij verwachten de komende vijf jaar meer gebruik te zullen maken van multidisciplinaire teams. Onder diegenen die reeds hebben gewerkt met dergelijke teams stijgt dit percentage naar 60%.

Dit percentage zal waarschijnlijk in de praktijk nog verder stijgen, aangezien een significant deel van beslissers nog altijd niet bekend is met het concept en de voordelen van werken met multidisciplinaire teams. Naarmate zij er mee bekend raken, zullen ze gestimuleerd worden om de aanpak te omarmen, zo stelt het rapport.

De onderzoekers worden in hun bevinding gesteund door de huidige ontwikkelingen. “Ook in uitzonderlijke omstandigheden, zoals nu tijdens de coronacrisis, zien we dat high performance teams op hoog niveau blijven presteren. Ze maken namelijk gebruik van slimme IT-tooling voor hun werk, zijn gewend aan het op afstand werken en schrikken niet van onverwachte veranderingen.”

In hoeverre bent u bekend met multidisciplinaire teams

Belemmeringen

Het implementeren van multidisciplinaire teams is echter geen gemakkelijke opgave, zegt Hagens, en dit wordt ook door de ondervraagde leiders erkend. Het vergt een verschuiving in de huidige manier van organiseren en denken.

Bedrijven moeten wegblijven van een silo-aanpak en daarentegen een organisatieaanpak kiezen gecentreerd rondom cross-functionele teams, die agile en flexibel waar nodig kunnen worden ingezet. 

Bijna een derde van de respondenten (32%) geeft aan dat het gebrek aan voldoende gekwalificeerde medewerkers binnen de organisatie de belangrijkste belemmering is om te werken met multidisciplinaire teams.

Dit speelt vooral binnen de overheid, stelt 39% van de respondenten, maar ook in de industrie, aldus 31%. Andere drempels waar men tegenaan loopt zijn te weinig prioriteit binnen de organisatie (26%) en een gebrek aan support van het management (25%). 

Wat zijn volgens u de belangrijkste belemmeringen van het werken met multidisciplinaire teams

En wanneer er wel genoeg steun is voor het invoeren van multidisciplinaire teams, dan worstelen sommige leiders met het samenstellen van team. Dit wordt door 46% van de respondenten als belangrijkste aspect ervaren voor een succesvol team. Bovendien zijn goede begeleiding en ondersteuning van het team en een cultuuromslag belangrijk binnen het bedrijf, om zo te zorgen voor de juiste infrastructuur en mindset.