Door corona wordt het een rustige zomer voor recruiters

28 juli 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Na jarenlang aanpoten krijgen recruiters als gevolg van de pandemie ineens te maken met fors minder vraag naar dienstverlening voor het zoeken en binden van talent. Een rustige zomer ligt dan ook in het vooruitzicht.

Een blik op het HR-trends onderzoek van Berenschot, Performa Uitgeverij en AFAS Software laat zien dat de druk op het recruitmentdomein flink is afgenomen, en met de dag naar verwachting nog verder zal afnemen. De oorzaak is inmiddels een welbekende: de coronacrisis.

Enerzijds is het voor recruiters nu gemakkelijk geworden om de juiste mensen te vinden, want voor vrijwel alle sectoren geven recruiters aan dat ze minder problemen ervaren bij de werving en selectie van kandidaten. Dit is een trendbreuk te noemen, aangezien door de economische hoogtijdagen van de afgelopen jaren en de daaruitvoortvloeiende ‘war for talent’, de druk op het vinden van geschikt personeel flink was opgelopen.

Hoe anders ziet de wereld er in het huidige coronatijdperk uit. Nu veel mensen worden ontslagen en veel tijdelijke medewerkers en flexibele arbeidskrachten niet meer worden ingezet, is de vijver waaruit recruiters vissen ineens een stuk beter gevuld. Volgens actuele data van het CBS is er op dit moment een werkloosheidspercentage in ons land van 4,3% – een jaar geleden lag dit percentage op 3,4%. 

Problemen bij werving en selectie – naar functie- familie

Vanuit het perspectief van recruiters op zoek naar talent, zal dit beeld de komende tijd alleen verder ‘verbeteren’. De data uit het onderzoek komt voort uit een survey die in de vroege fase van de coronacrisis is ingevuld. Wat hierbij opvalt is dat hoe later de respondenten de survey invulden, hoe optimistischer ze waren ten aanzien van de moeite die het kost om talent aan te trekken. 

Als de huidige lijn wordt doorgetrokken – ermee rekening houdend dat het grootste banenverlies-seizoen nog voor de deur staat – daalt in het derde kwartaal het percentage van respondenten dat problemen ervaart bij de werving alleen nog maar verder.

Maatregelen, getroffen of in overweging/voor- bereiding

Tijdens de huidige recessie is er bij de meeste bedrijven geen noodzaak om nieuwe mensen aan boord te halen. Bij meer dan een derde van de onderzochte organisaties is er sprake van een vacaturestop. Tegen het einde van de zomer zal dit percentage naar verwachting tot ongeveer 50% gestegen zijn. Ook de vraag naar stagiairs en trainees is fors teruggevallen. 

De inhuur van tijdelijk personeel staat ook niet langer hoog op de agenda. Ongeveer de helft van de organisaties zal tegen het einde van de zomer zijn schil van tijdelijke en flexibele talenten hebben afgeschaald. Deze dalende vraag wordt versterkt door het feit dat het aantal overstappers tussen bedrijven afneemt. Door de onzekere marktomstandigheden is het logisch dat mensen honkvaster worden en ze minder op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.

Dit is terug te zien in de uitkomsten van het onderzoek van Berenschot en Performa Uitgeverij. Zo had vorig jaar 46% van de recruiters de verwachting dat ze zouden worstelen met het behouden van medewerkers, en inmiddels ligt dit percentage in de praktijk nog maar op 32%.

Problemen bij behoud bestaande medewerkers

En ook hier geldt: respondenten die de enquête later hebben ingevuld ervaren naar verhouding minder vaak problemen als het gaat om talentbehoud. Wederom een voorbode voor de rest van het jaar.

Kortom: het dreigt een rustige zomer te worden voor recruiters. Een ideaal moment voor hen om zaken op te pakken waar ze de afgelopen jaren niet aan toe zijn gekomen, bijvoorbeeld het opschonen van hun contactlijsten, het verbeteren van de searchprocessen, het verfijnen van assessment-tools, of wat dan ook. 

Voor recruiters die echt niet stil kunnen zitten en vol aan de bak willen, is er een advies: ga aan de slag bij een bedrijf in de foodsector. Deze sector beleeft hoogtijdagen en zit juist nu te springen om mensen.