Deel je ervaring: Raamcontracten van het Rijk en de Arvodi 2018

14 juli 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Rijksoverheid geeft zo’n €1,7 miljard uit aan externe inhuur. Het grootste gedeelte van deze uitgaven is voor inhuur via mantelcontracten en raamovereenkomsten. 

Uit actuele data van de inkoopvakgroep van de Rijksoverheid komt naar voren dat er momenteel meer dan twintig grote mantelcontracten lopen voor diensten in de zakelijke adviesbranche. Het gaat onder meer om diensten zoals strategisch advies, organisatieadvies, advies en ondersteuning op het gebied van finance, human resources of legal, juridische capaciteit en interim management. 

Via een openbare aanbesteding heeft de overheid de ‘meest geschikte’ partijen geselecteerd die de desbetreffende diensten kunnen leveren. In totaal zijn raamovereenkomsten gegund aan zo’n 300 verschillende bureaus. Zij maken onderling via minicompetities uit welke partij de dienst mag verlenen aan de opdrachtgever binnen de overheid.

De raamovereenkomsten omvatten alle centrale overheidsorganen, zoals de twaalf ministeries, de kerndepartementen, de circa dertig agentschappen, het politieke apparaat en instellingen zoals de Belastingdienst, Logius, ICTU en P-Direkt. 

Het Rijk werkt met mantelcontracten voor de inhuur van diensten

Om de overheid te helpen bij het vormgeven van het beleid voor externe inhuur, werkt de Raad van Organisatieadviesbureaus (ROA) aan een beleidsdocument. Later dit jaar zal de brancheorganisatie beleidsbepalers een aantal adviezen geven rondom hoe raamovereenkomsten van het Rijk worden ingericht, gegund en beheerd. De ROA zal tegelijkertijd ook verbeterpunten aankaarten voor Arvodi 2018 – de Algemene Rijksvoorwaarden gebruikt door het Rijk voor het verstrekken van dienstopdrachten.

De ROA is op zoek naar zoveel mogelijk ervaringen vanuit het veld. Alle bureaus die ervaring hebben met het werken onder een raamcontract (penvoerders en onderaannemers) van de Rijksoverheid worden gevraagd deel te nemen aan een online enquête. De vragenlijst is anoniem in te vullen en informatie wordt alleen gebruikt voor het bovengenoemde doel.

Een overzicht van de belangrijkste mantelcontracten voor de inhuur van specialistisch advies:

Organisatieadvies

Inhuur van organisatieadvies (perceel 4 IMOA) 

Financieel advies

Uitvoeren van financieel onderzoek
Ondersteunen van financieel beleid, planning en control
Inhuur van fiscale adviesdiensten
Ondersteunen van taken in de financiële administratie
Verbeteren van de financiële processen en het beheer 

ICT-advies en -inhuur

Inhuur van strategisch ICT-advies (IASA 2016)
Leveren van IT-consultancydiensten met resultaatverplichting
Tijdelijke inhuur van ICT-professionals 

Communicatieadvies

Uitvoeren van communicatieonderzoek
Inhuur van communicatieprofessionals 

Juridisch advies

Inhuur van juridische capaciteit op het gebied van aanbestedingsrecht en bestuursrecht
Inhuur van juridische capaciteit op arbeidsjuridisch en bedrijfsjuridisch gebied

Interim-management

Inhuur van strategisch interim-management (perceel 1 & 2 IMOA)
Inhuur van tactisch interim-management (perceel 3 IMOA)