First Consulting bouwt Assetmanagement-applicatie voor ProRail

10 juli 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

ProRail streeft ernaar om het spoorwegnetwerk robuust te houden, te verbeteren en te verduurzamen. Om dit te doen, worden er elk jaar veel projecten en onderhoud uitgevoerd. De oplossingen vragen om een grote investering, zorgen voor hinder en zijn gericht op de lange termijn.

De afdeling Assetmanagement gebruikte sinds 2000 een zelf ontwikkeld Life Cycle Management (LCM)-programma om mogelijke oplossingen te vergelijken. Het doel hierbij is de beste investering te doen, waarbij kosten en baten over de hele levenscyclus worden meegewogen. Dit programma paste niet meer in het IT-landschap van ProRail en was bovendien niet robuust genoeg meer om op door te ontwikkelen. Daarom is besloten om het programma uit te faseren en te vervangen door een nieuwe Mendix-applicatie.

Vanwege de ervaring van First Consulting op het gebied van complexe Mendix-applicaties en data-migratie is First Consulting gevraagd om deze nieuwe applicatie te ontwikkelen.

Doelstelling en aanpak

Het project is succesvol als de door ProRail ontwikkelde complexe berekeningen van het oude programma ook in de nieuwe applicatie aanwezig is en daarop voortgebouwd kan worden. Bovendien moet de applicatie eenvoudig te gebruiken zijn voor ProRail en haar partners.ProRail neemt een nieuw LCM systeem in gebruikOm deze doelstellingen te bereiken heeft First Consulting een aanpak bestaande uit drie stappen gevolgd: haalbaarheidsonderzoek, foundation fase en ontwikkelen middels de Scrum-methodiek.

Stap 1: haalbaarheidsonderzoek

Life cycle management-analyses vereisen complexe berekeningen. Om te voorkomen dat tijdens de bouw van de applicatie onoverkomelijke performanceproblemen naar voren komen is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Hiervoor is een analyse uitgevoerd om de berekeningen te achterhalen die de meeste rekenkracht in Mendix zouden vereisen. Vervolgens is een mock-up in Mendix gebouwd die deze berekeningen kon uitvoeren en timen. Met behulp van dummy data kon op deze manier de berekeningstijd tussen het oude programma en de mock-up vergeleken worden. Op deze manier kon snel en doeltreffend worden aangetoond dat Mendix de technische eisen kon waarmaken.

Stap 2: foundation fase

In twee weken tijd is door middel van design workshops de gewenste functionaliteit en gebruikerservaring in kaart gebracht. De workshops zijn gebruikt om de specifieke kennis vanuit de business te achterhalen. Door First Consulting is aan de hand van deze kennis gewerkt om de gewenste functionaliteit en gebruikerservaring te vertalen naar concrete functionaliteiten in de volgende stappen:

  • in kaart brengen van wensen, doelstellingen en projectrisico’s;
  • visualiseren van de applicatie door middel van schetsen;
  • doelstellingen en wensen vertalen naar concrete werkpakketten (epics en stories).

Elk van bovenstaande punten is uitgewerkt in een aparte workshop die ongeveer een dagdeel in beslag nam. De resultaten van alle workshops zijn vervolgens door First Consulting op de volgende manier vertaald en gevisualiseerd om deze voor de business inzichtelijk te maken:

  • Een mock-up, waarbij de gebruikers door de schermen kunnen klikken om de applicatie alvast te ‘ervaren’.
  • Een datamodel, waarbij men kan zien hoe de data zich tot elkaar verhoudt.
  • Uitgewerkte epics en stories inclusief prioritering van de gewenste functionaliteiten.

Bovenstaande deliverables zijn in een vierde workshop gevalideerd en verder aangescherpt. Hierdoor is na deze fase voor alle betrokkenen helder wat er ontwikkeld gaat worden en wat de prioritering van de gewenste functionaliteiten is.

De LCM applicatie van ProRail

Stap 3: Ontwikkelen middels de Scrum-methodiek

Het bouwen van nieuwe applicaties gaat vaak gepaard met onzekerheden en nieuwe inzichten. Daarom is ervoor gekozen om de agile projectmanagementaanpak van First Consulting te hanteren.

De aanpak combineert de Scrum-agile methodiek met projectmanagement. Deze gedegen aanpak zorgt voor het gerichter inzetten van de expertise en het ophalen van details op het juiste moment. Ook doordat er gedurende het project vaste momenten zijn om de oplossing iteratief te ontwerpen, te evalueren en waar nodig bij te sturen, worden de behoeftes en wensen van de gebruikers continu geborgd.

Gedurende de ontwikkeling zijn er verschillende sessies georganiseerd waarbij de gebruikers de applicatie konden testen. Op deze manier kan gebruikersfeedback al in een vroeg stadium verwerkt worden, wat leidt tot een soepele implementatie van de applicatie.

Resultaat

Met de applicatie kan ProRail de investeringsbesluiten op een veel betere en completere basis nemen dan voorheen. Dit komt doordat de applicatie zeer goed helpt bij het inzichtelijk maken van de maatschappelijke waarde en omdat er veel meer kosten worden meegenomen dan alleen de initiële investering.

Zo kan een gebruiker de applicatie gebruiken om te analyseren of onderhoud-intensieve wissels direct vervangen moeten worden of pas aan het eind van de levensduur. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de kosten, zoals projectinvesteringen, onderhoudskosten en klanthinder, maar ook naar onder andere projectkosten.

Op basis van diverse grafieken en tabellen kan de gebruiker het beste alternatief kiezen (zie figuur). Deze informatie kan direct uitgedraaid worden in een rapport, waardoor de afweging ook gelezen/goedgekeurd kan worden door mensen die de applicatie niet gebruiken, bijvoorbeeld managers van een andere afdeling.