First Consulting helpt ProRail bij het veiliger maken van overwegen

12 januari 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Om overwegen veiliger te maken en de doorstroming te verbeteren is ProRail in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat twee programma’s gestart. Het Landelijke Verbeterprogramma Overwegen (LVO) en het programma Niet Actief Bewaakte Overwegen (NABO).

De combinatie van budget van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en cofinanciering door lokale overheden maakt het deze programma’s complex om te organiseren. First Consulting helpt ProRail bij deze uitdaging middels een overzichtelijke applicatie die de programmaorganisatie grip geeft op te behandelen overwegen, gemaakte afspraken en gerealiseerde voortgang ten opzichte van besteed budget.

Overwegen veiliger maken

De programma’s vallen uiteen in twee werkstromen met ieder hun eigen budget, te behandelen overwegen, projecten en maatregelen:

  • Generiek: Algemene projecten die toegepast kunnen worden op een grote groep overwegen, zoals gedragsbeïnvloedingsprojecten (bv. hoe zorg je ervoor dat er minder mensen ‘slalommen’ om de spoorbomen);
  • Specifiek: Gerichte projecten die een unieke overweg veiliger maken en/of de doorstroom verbeteren, zoals het opheffen van een overweg door een tunnel.

Het doel van de programma’s is het reduceren van het landelijke risico bij overwegen. Om dat meetbaar te maken heeft iedere overweg een risicoscore gekregen. Daarnaast heeft elke overweg een score gekregen op het vlak van verkeersdoorstroom op basis van onderzoek van een verkeerskundig onderzoeksbureau. De werkstromen samen moeten zorgen dat een gecombineerde KPI op basis van risico- en verkeersdoorstroming scores van alle Nederlandse overwegen 15% verminderd is in 2028 (binnen de programma’s bekend als het ‘doelbereik’).

Sturen op doelbereik

Omdat in 2028 het doelbereik behaald moet worden, worden besluiten rondom te behandelen overwegen, selectie van maatregelen en budgetallocatie gemaakt op basis van de risicoscores van overwegen. Dit geeft de projectorganisatie een uitdaging, omdat de registratiesystemen voor programma’s, budgetten en projecten hier niet op zijn ingericht.

Veiliger maken van overwegen

Daarnaast maakt de programmaorganisatie gebruik van verschillende werkwijzen voor hun projecten. De werkwijze is afhankelijk van de werkstroom, de grootte van het project en gemaakte afspraken met (regionale) overheden. Bij iedere werkwijze horen specifieke mijlpalen en afspraken die nagekomen moeten worden om de financiering van het ministerie en de lokale overheden te ontvangen. Door de generieke opzet van de algemene registratiesystemen is er onvoldoende inzicht of er aan alle voorwaarden voor financiering is voldaan.

Om het programma toch goed te kunnen besturen, maakte de programmaorganisatie gebruik van een Excelbestand. Deze werkwijze is erg lastig qua versiebeheer, foutgevoelig en lastig te delen. Daarom heeft ProRail First Consulting gevraagd om hier een flexibele maar toekomst vaste applicatie voor te ontwikkelen.

Stap voor stap verbeteren

Om de programmaorganisatie te helpen bij het maken van de juiste keuzes is een scrum methode gehanteerd. Hierin zijn de volgende stappen genomen:

  • Design sprint (1 week): Om de juiste basis te leggen voor de applicatie is gestart met een design sprint. In deze sprint is het doel voor de applicatie vastgesteld met alle betrokkenen, zijn de taken verdeeld en is afgesproken hoe het minimum viable product eruit ziet;
  • Minimum viable product (12 weken): Vanaf het Excelbestand naar een minimum viable product met alle basisfunctionaliteiten voor één werkstroom, zodat de business hier ervaringen mee kan opdoen;
  • Incrementeel verbeteren (6 weken): In werkpakketten van ongeveer zes weken nieuwe werkstromen en/of functionaliteiten toevoegen op basis van gebruikerservaringen. Hierin is de samenwerking gezocht met zowel de business (programmaorganisatie) als de IT-organisatie (denk aan ontwerpers, functioneel beheer en applicatie beheer).

Resultaat en vervolg

Het minimum viable product van de LVO-applicatie is succesvol in gebruik genomen voor één werkstroom. In februari 2018 wordt verwacht het nieuwe werkpakket naar productie te brengen waarmee de applicatie voor alle drie de werkstromen gebruikt kan worden. Dit maakt een groot deel van het Excelbestand overbodig. In dit werkpakket kunnen gebruikers hun eigen GIS-kaarten benaderen, waarmee ze niet alleen de overwegen op een kaart kunnen zien maar ook via een ‘streetview’-functie de overweg kunnen bekijken. Tevens kunnen vragen van derde partijen (bv. Kamervragen) beantwoord worden met een dashboard. De nieuwe applicatie zal door de volledige programmaorganisatie in gebruik genomen worden.

Deze case is een goed voorbeeld van projecten die First Consulting uitvoert op het gebied van proces, technologie en implementatie.

Gerelateerd: ProRail gebruikt serious gaming om slimmer en innovatiever te worden.