Eurofins ontwikkelt programma voor coronaproof werkplek

25 juni 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Er is steeds meer behoefte aan het aantoonbaar maken dat de juiste coronamaatregelen zijn getroffen in omgevingen waar mensen samen zijn. Eén enkele besmetting brengt de continuïteit van de organisatie én de volksgezondheid in gevaar. Het SAFER@WORK-programma van Eurofins biedt uitkomst.

Het nieuwe normaal is dat omgevingen waar mensen werken, sporten, leren en recreëren consequent gescreend worden op het virus. Brancheorganisaties hebben de RIVM-richtlijnen vertaald naar concrete plannen voor op de werkvloer, de zogenoemde protocollen. Die gaan over veilig werken, afstand houden en hygiëne.

Daarnaast geven protocollen richtlijnen over de communicatie naar alle betrokkenen. Wat wordt er verwacht van medewerkers, en wat van bezoekers? Hoe moet een bedrijfsleider de werkvloer inrichten? En hoe veilig is de omgeving?

Risicogevoelige omgevingen in kaart

“We zien een toename in de vraag naar een gestructureerd en aantoonbaar coronabeleid waarin ook het screenen van de omgeving is opgenomen om de veiligheid van werknemers, maar ook bezoekers en toeleveranciers te garanderen. Vanuit alle sectoren”, zegt Dennis Wetjens, Managing Director van Eurofins.

Hoewel de meeste aandacht uitgaat naar hygiëne, beschermingsmiddelen en anderhalve meter afstand, komt er meer bij kijken bij het coronaproof maken van werkplekken. De uitvoering vraagt ook om maatwerk, want “iedere branche en omgeving is anders en vereist een andere aanpak”.

Eurofins - Safer @ Work

SAFER@WORK

Om organisaties te helpen bij de uitvoering van richtlijnen heeft laboratoriumnetwerk Eurofins het SAFER@WORK-programma ontwikkeld.

Wetjens: “Als specialist op het gebied van bio-analytische testen is Eurofins in staat om risicogevoelige situaties in kaart te brengen, potentiële risico’s vroegtijdig op te sporen en diagnoses te stellen. Onze wetenschappelijke ervaring met de ontwikkeling van SARS-CoV-2 testen en -protocollen is de basis geweest voor de ontwikkeling van dit programma voor bestrijding en beheersing van Covid-19.”

Drie stappen
De basis van SAFER@WORK bestaat uit drie stappen:

  • Beoordeling en testen van de uitgangssituatie: toetsing coronabeleid op RIVM-richtlijnen, brancheprotocollen, schoonmaakprotocollen en calamiteitenplan.
  • Audit op uitvoering en effectiviteit van beleid, eventueel ondersteund door humane testen en het testen van omgevingsfactoren: humane testen, testen van omgevingsfactoren, afvalwater en beschermende middelen.
  • Certificering: periodieke audits, bijsturing en trainingen.

Vijf testen
Vijf verschillende testen kunnen worden gebruikt om een virus-veilige omgeving creëren en beheersen:

1. Virustest: Is een medewerker besmet?
2. Antistoffentest: Heeft een medewerker corona gehad?
3. Oppervlaktetest: Is corona aanwezig op oppervlaktes of objecten?
4. Afvalwatertest: Is corona aanwezig in afvalwater?
5. Producttest: Zijn medische beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen veilig?

Alle testen vinden plaats in geaccrediteerd laboratoria en/of met methodes conform NEN-ISO en WHO-protocol.

De implementatie van SAFER@WORK wordt begeleid door speciaal opgeleide consultants die ervaring hebben met het implementeren van kwaliteitssystemen, risicobeoordeling en de toetsing of een organisatie de richtlijnen juist implementeert.