BDO Nederland boekt omzetstijging voor vijfde jaar op rij

11 mei 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BDO heeft voor het vijfde jaar op rij zijn omzet weten te verhogen. In 2019 genereerde het accountants en advieskantoor een omzet van €294 miljoen, 4% hoger dan in het voorgaande jaar.

Reden voor Dick den Braber, bestuursvoorzitter van BDO, om tevreden terug te kijken op het afgelopen boekjaar. De geringe omzetstijging lag “in lijn met de strategie van beheerste groei”, stelt Den Braber in het jaarverslag, om daaraan toe te voegen dat de omzet gerealiseerd is tegen de achtergrond van een sterk veranderde markt en als gevolg van forse investeringen in de kwaliteit van de dienstverlening van het kantoor. 

Hij doelt hiermee op het ‘BDO Horizon’-programma, dat in 2016 werd gelanceerd. Dit programma richt zich op het creëren van een klimaat waarbinnen topkwaliteit optimaal wordt ondersteund en het op gang brengen van een duurzame cultuurbeweging. In 2019 is dit programma verder uitgerold en verdiept met onder andere een leiderschapsontwikkelingtraject. “De afgelopen jaren zijn goede stappen gezet in het realiseren van het leveren van topkwaliteit”, aldus Den Braber.

Omzetontwikkeling BDO Nederland 2012-2019De omzet van de zakelijke dienstverlener steeg in 2019 met 1,5% sneller dan in 2018 (4,2% versus 2,7%), waarbij de Advisory-praktijk wederom de snelste groeier was. De consultancypraktijk van BDO krikte de omzet met 16% op naar €34 miljoen. 

Hoewel vrijwel alle praktijken binnen Advisory groei lieten zien, blonken twee afdelingen uit. De M&A-praktijk rondde afgelopen jaar meer dan 70 transacties af (met een totale dealwaarde van €1 miljard), waarmee de praktijk zijn aandeel in de Nederlandse markt van fusies en overnames wist uit te breiden. Ook de Legal-praktijk heeft zich weten uit te breiden naar tot een “volwaardige, grote praktijk rond arbeidsrecht, ondernemingsrecht en juridisch advies voor (semi)publieke organisaties”.

De groei van BDO van afgelopen jaar werd ook gestuwd door de overname van Arteria Consulting. “De overname past binnen onze strategische ambitie om onze positie in de publieke sector-markt vanuit BDO Advisory uit te breiden. Daarnaast vergroten we met deze overname onze commerciële slagkracht en breiden wij ons dienstenportfolio uit. De kennis en achtergronden van de medewerkers van Arteria zijn divers en complementair aan de kennis in onze huidige praktijk”, gaf Den Braber destijds aan.

De Audit & Assurance-praktijk zag zijn omzet met ongeveer €4 miljoen stijgen, terwijl ook de divisies voor Accountancy & Bedrijfsadvies en Belastingadvies een plus boekten. Het totaal aantal medewerkers van het accountants- en advieskantoor steeg hiermee tot 2.432.

De winstgevendheid van BDO daalde licht: het resultaat na belastingen bedroeg €31,5 miljoen, tegenover €34,9 miljoen in 2018. Den Braber zegt hierover: “De daling van het resultaat is het gevolg van hogere loonkosten en kosten van sociale lasten. Enerzijds door een toename van het aantal medewerkers, maar ook door (reguliere) salaris- en premieverhogingen. De krapte op de arbeidsmarkt heeft daarnaast tot de inzet van meer ingehuurd personeel geleid.”

Personeelsontwikkeling BDO Nederland 2012-2019

Al met al is de topman “tevreden over de resultaten” en “trots” op alle BDO’ers voor hun inzet en de flexibiliteit die ze hebben getoond bij alle veranderingen die hebben plaatsgevonden: “2020 is het laatste jaar van onze strategische periode 2016-2020 en van veel van de doelstellingen die wij in 2016 hebben geformuleerd, kunnen wij vandaag de dag vaststellen dat wij die naar verwachting gaan realiseren. Er ligt een stevig fundament voor de volgende strategische periode waarvoor wij in 2020 invulling gaan geven.” 

Vooruitzicht

Nu 2020 inmiddels vijf maanden onderweg is, heeft het jaar een hele andere wending gekregen. Zoals voor de hele branche geldt, heeft de uitbraak van de coronacrisis een impact op de dienstverlening en financiële verwachtingen. Den Braber licht toe: “De financiële impact voor ons begint zichtbaar te worden, sommige klanten stellen adviesopdrachten uit of gaan geen nieuwe opdrachten aan. De impact van de crisis strekt zich uit over alle bedrijfsonderdelen van BDO, waarbij naar verwachting bepaalde adviesonderdelen sneller geraakt worden dan accountancybedrijfsonderdelen.” 

Over BDO Nederland

De historie van BDO gaat ver terug; de basis het bedrijf werd bijna 85 jaar geleden gelegd. In 1967 fuseerden de kantoren van de grondleggers: de heren Camps en Obers. In totaal werkten er toen zo'n 50 mensen. Via verschillende overnames groeide Camps Obeys & Co gestaag. De jaren zeventig stonden in het teken van uitbreiding van disciplines en kantoren. Maar ook op het gebied van automatisering en internationaal vlak volgden ontwikkelingen zich snel op. Vijf jaar later werd de maatschap omgezet in een BV.

In 1987 sloot de organisatie zich aan bij BDO International, dat met naamgever ‘Dijker’ al Nederlandse wortels had. Ruim twaalf jaar verder, in december 1999, trad de duizendste medewerker in dienst bij BDO. Een maand later fuseerde de organisatie met Walgemoed, waardoor BDO groeide naar 1.800 medewerkers in ons land. Vandaag de dag telt BDO in ons land ruim 2.500 medewerkers. Wereldwijd zijn zo’n 64.000 medewerkers actief voor het kantoor, verdeeld over 1.400 vestigingen in 150 landen.