Geografische procesoptimalisatie van fysieke assets

08 mei 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Geografische informatiesystemen (GIS) bieden bedrijven de mogelijkheid om bedrijfsprocessen omtrent fysieke assets te optimaliseren door het koppelen van data aan geografische locaties. 

First Consulting heeft al jaren ervaring in procesoptimalisatie bij bedrijven met een sterk vertegenwoordigde assetmanagementafdeling. Denk hierbij aan bedrijven als energieleveranciers en vervoerders. Kenmerkend voor dit soort bedrijven is dat zij beschikken over fysieke assets, zoals bussen, het spoor of energietransformatoren, die onmisbaar zijn in het verlenen van diensten aan hun klanten. Ruimtelijke informatie en locaties ten aanzien van deze assets zijn hierdoor een belangrijk onderdeel van veel van de bedrijfsprocessen. 

GIS

Geografische informatiesystemen bieden een manier om grote hoeveelheden procesdata geografisch inzichtelijk te maken. Deze GIS-data is een digitale afspiegeling van de fysieke wereld en beschrijft bijvoorbeeld de geografische eigenschappen van de assets, locaties of activiteiten van een bedrijf. Door deze ruimtelijke informatie te koppelen aan de bedrijfsprocessen kunnen nieuwe inzichten worden opgedaan. Denk hierbij aan de verdeling van de knelpunten van een proces over verschillende regio’s. Deze inzichten verschaffen mogelijkheden voor procesoptimalisatie.

Geografische procesoptimalisatie van fysieke assets

Low code

In de hedendaagse snel veranderende IT-wereld winnen low code-oplossingen (denk aan Mendix, of Appian) bij veel klanten van First Consulting aan terrein. Low code maakt het namelijk mogelijk dat bedrijven web apps en mobiele apps veel sneller kunnen ontwikkelen. 

In de praktijk blijkt het integreren van low code-oplossingen met de grafische wereld waarin de meeste van de bedrijfsprocessen zich afspelen een grote uitdaging. Vragen die First Consulting meerdere malen voorbij heeft zien komen zijn:

  • Hoe koppelen wij ons vernieuwende low code-systeem aan een gevisualiseerde kaartlaag zodat inzichtelijk wordt welke assets onderdeel zijn van het proces?
  • Hoe kan er interactief met de kaartlagen worden omgegaan; bijvoorbeeld hoe markeren of wijzigen we gebieden, trajecten en punten uit de GIS-data op een kaart als onderdeel van een specifiek bedrijfsproces?
  • Hoe kan het GIS helpen de status en veranderingen rondom een project grafisch weer te geven, zodat hier beter op gestuurd kan worden?

Modules voor GIS

Voor het geografisch visualiseren van assets zijn twee grotere spelers op de Nederlandse markt: Google Maps en Esri ArcGIS. Voor beide systemen heeft First Consulting out-of-the box modules met connectoren en viewers ontwikkeld waarbij standaard functionaliteiten met ‘plug-and-play’ geïmplementeerd kunnen worden. 

Deze modules kunnen alle GIS-objecten grafisch weergeven, maar kenmerken zich ook door gebruikersinteractie zoals selecteren, tekenen en slepen van de objecten. Met succes zijn deze oplossingen inmiddels bij meerdere klanten in verschillende sectoren ingezet voor het optimaal ondersteunen van hun bedrijfsprocessen. Illustratief voor hoe bedrijfsprocessen kunnen worden verbeterd door een koppeling met GIS-informatie zijn de volgende vier voorbeeldcases: 

Case 1: Vervoerder
First Consulting is door een openbaar vervoersbedrijf gevraagd het proces rondom het uitvallen van reeds gepland vervoer te verbeteren. Als specifiek onderdeel van dit verbetertraject heeft First Consulting één van zijn oplossingen ingezet om real-time en grafisch de benodigde inzichten en status te tonen aan de centrale meldkamer. 

De module visualiseert vragen als; welke lijnen zijn uitgevallen en waar bevinden zich de mogelijke omreisroutes. In één oogopslag is duidelijk hoe het uitgevallen vervoer impact heeft op de regio en welke acties en communicatie in gang gezet kunnen worden. 

Case 2: Utilities
Voor een bedrijf in de utilities-sector heeft First Consulting op aanvraag één van zijn modules ingezet om het proces rondom de gasboringen in Nederland te kunnen visualiseren. De ouderdom en diepte van het gas per gebied werd hierbij in geografische sectoren ingedeeld. De verschillende processen die betrekking hebben op deze sectoren konden door deze visualisatie op een meer intuïtieve manier aan de gebruiker gepresenteerd worden. Zo droeg deze module bij aan een betere ‘user experience’. 

Case 3: Aannemer
Voor een grote aannemer heeft First Consulting een applicatie ontwikkeld voor het optimaliseren van het proces rondom bodemonderzoek. Hierbij konden werkvoorbereiders onderzoeksgebieden intekenen, waarbij later door een derde partij op basis van deze data specifieke metingen gedaan konden worden. 

Case 4: Netbeheerder
Voor een regionale netbeheerder heeft First Consulting de GIS-component ontwikkeld voor een low code-oplossing om snel inzicht te krijgen in het getroffen gebied bij een netstoring. Deze informatie wordt gebruikt door de meldkamer en het bedrijfsvoeringscentrum bij het lokaliseren van de storing, de externe communicatie en het bepalen van de strategie om delen van het net zo snel mogelijk weer in bedrijf te brengen. 

Bekijk de pagina First Consulting-projecten voor meer klantopdrachten van het adviesbureau.