First Consulting helpt vervoersbedrijf met low-code capability

28 februari 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Low-code platformen bieden een manier om sneller en goedkoper waardevolle en innovatieve applicaties op te leveren. Hierdoor zijn bedrijven wendbaarder en kunnen zij sneller inspelen op de wensen van klanten en medewerkers. First Consulting helpt bedrijven om zelf met low-code aan de slag te gaan door het opzetten van een platform en expertisecentrum. 

In de afgelopen paar jaar is de vraag naar low-code applicaties bij veel bedrijven enorm toegenomen. Onder low-code wordt verstaan het ontwikkelen van applicaties met behulp van standaard bouwblokken waardoor ontwikkelaars niet, of nauwelijks, zelf code hoeven te schrijven. Low-code applicaties bieden hierdoor de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier maatwerk op te leveren om interne processen te digitaliseren, automatiseren en/of professionaliseren. 

Low-code ondersteunt op deze manier de behoefte aan snelle vernieuwing en is in lijn met de agile werkwijze die bedrijven vaak (willen) hanteren. De uitdaging hierbij is om binnen een grote organisatie een platform in te richten waarmee je bij opschalen ook de uniformiteit, stabiliteit en beheerbaarheid van opgeleverde applicaties kunt garanderen. 

First Consulting helpt vervoersbedrijf met low-code capability

Momenteel helpt First Consulting een vervoersbedrijf met het opzetten van een eigen low-code capability platform en expertisecentrum. First Consulting creëert hiermee een wendbare IT-infrastructuur waar sneller en goedkoper applicaties kunnen worden opgeleverd die waarde toevoegen voor de klant. Dit stelt het bedrijf in staat op gecontroleerde wijze te groeien en het low-code platform optimaal te benutten.

Aanpak

In de aanpak van First Consulting voor dit project zijn drie verschillende fases te onderscheiden, namelijk:

 • Fase 1: Proof of Value
 • Fase 2: Platform ontwikkeling
 • Fase 3: Uitbreiden en opleiden 

Fase 1: Proof of Value

First Consulting kreeg allereerst de vraag om te bepalen of low-code een waardevolle toevoeging is voor het bedrijf, en zo ja, welk platform het meest geschikt is. Door middel van vooronderzoek zijn twee verschillende platformen geselecteerd voor een pilotfase. In deze fase zijn verschillende pilot apps ontwikkeld met beide platformen. 

Op basis van de functionaliteiten van de platformen en de positieve resultaten van de pilots heeft de klant een gefundeerde keuze kunnen maken voor het Mendix-platform. Vervolgens zijn de pilot apps omgebouwd tot volwaardige Mendix-applicaties en is het eerste Mendix-team opgezet binnen de organisatie. 

Fase 2: Platform ontwikkeling

Naast het opleveren van applicaties voor verschillende bedrijfsonderdelen heeft First Consulting een generiek platform opgezet. Het doel van dit platform: herbruikbare componenten en specifieke kennis op één plek verzamelen om deze vervolgens aan te bieden aan het hele bedrijf. Dit maakt het ontwikkelen van applicaties sneller en eenvoudiger. Opgeleverde componenten zijn bijvoorbeeld:

 • Een Platform Guide: een handleiding over het gebruik van Mendix binnen het bedrijf
 • Een Design System: de volledige huisstijl automatisch beschikbaar voor iedereen
 • Een Start-Up app: met één druk op de knop een nieuwe applicatie met daarin de belangrijkste generieke componenten en het design system
 • Een Company App Store: Verzamelplaats van componenten die beschikbaar zijn voor hergebruik
 • Een Company Cloud configuratie: met één klik een omgeving inrichten om applicaties live te zetten in de company cloud (CI/CD)

Fase 3: Uitbreiden en opleiden

In de huidige fase heeft Mendix zich bewezen als waardevolle tool binnen de organisatie, waardoor de vraag naar nieuwe applicaties en het doorontwikkelen en beheren van bestaande applicaties is toegenomen. De volgende stap in het proces is het opschalen en opbouwen van interne Mendix kennis. Hiervoor heeft First Consulting de volgende stappen ondernomen:

 • Het opzetten en trainen van een eerste DevOps Mendix-team bij een specifiek bedrijfsonderdeel
 • Het opzetten van een opleidingsprogramma en het opleiden van startende interne ontwikkelaars
 • Het opzetten van een begeleidingsprogramma voor interne medewerkers die naast hun werk zelf met Mendix aan de slag gaan
 • Uitbreiding van het expertisecentrum met externe en interne Mendix ontwikkelaars 

Inmiddels zijn bij deze vervoerder ruim 30 applicaties in productie genomen, en worden er nog meer ontwikkeld. De visie voor het komende jaar is om eigen DevOps-teams te implementeren bij elk van de verschillende bedrijfsonderdelen. Daarnaast zal het expert-team steeds meer herbruikbare componenten toevoegen aan de company app store en Start-Up app zodat de klant nog sneller applicaties kan ontwikkelen in een gecontroleerde omgeving.