First Consulting helpt vervoersbedrijf met systeemintegratie

29 november 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Om snel applicaties te kunnen ontwikkelen, is het kunnen uitwisselen van data tussen verschillende systemen van groot belang. Een integratieplatform kan hierin uitkomst bieden. Veel bedrijven merken echter dat traditionele integratieoplossingen niet meer aansluiten bij de vraag van ontwikkelaars. First Consulting helpt klanten bij dit vraagstuk.

Om waardevolle en innovatieve applicaties te kunnen ontwikkelen, zien veel bedrijven een toenemende vraag naar systeemintegraties vanuit applicatieontwikkelaars. Door data uit verschillende systemen te combineren, kunnen bedrijfsprocessen steeds verder geoptimaliseerd worden. In toenemende mate gaat het hierbij om continue datastromen of integraties met systemen buiten het bedrijf. De uitdaging is om de ontwikkelteams hierin te voorzien en te voldoen aan de gestelde kaders vanuit de architectuur.

First Consulting helpt een vervoersbedrijf met de inrichting van een integratie-capability en een bijbehorend modern integratieplatform. Dit stelt ontwikkelaars binnen het bedrijf in staat op een toegankelijke manier data uit te wisselen. Hiermee worden oplossingen gebouwd die de reizigers de best mogelijke reiservaring bieden.

First Consulting helpt vervoersbedrijf met systeemintegratie

Meer dan alleen de bus

Traditioneel wordt communicatie tussen verschillende bedrijfssystemen bij grotere bedrijven verzorgd door een enterprise service bus (ESB). Bij dit vervoersbedrijf zijn veel kritische applicaties afhankelijk van integraties, waardoor de stabiliteit van het ESB-platform zeer belangrijk is in de informatievoorziening voor medewerkers en klanten.

De ESB geeft invulling aan een service-oriented architecture. Bij de ontwikkeling van mobiele apps of andere innovatieve oplossingen wordt vaak ook gekeken naar alternatieven, zoals event-driven architecture. Dit vraagt om een complementaire set aan integratieoplossingen.

De sterke opkomst van intelligente systemen die real-time data verwerken en de explosieve groei van concepten als microservices en low code zorgen ook voor een snelle ontwikkeling van nieuwe integratietechnologieën.

Programma-integratie

Om de ideale customer journey voor reizigers te realiseren moet informatie uit verschillende systemen worden samengebracht. Hierbij zit de waarde met name in het proactief en gepersonaliseerd kunnen communiceren. Dit zal richting de toekomst steeds verder toegepast worden en vraagt om meer en complexere integraties.

Voor de ontwikkeling van een moderne integratie-capability is een apart programma opgestart. Hierin werken de consultants van First Consulting samen met de klant in drie verschillende werksporen om een breed scala aan integraties neer te zetten. Deze werksporen richten zich op:

  • Het moderniseren van de ESB
  • Het inrichten van centraal API-management
  • Het uitbreiden van het integratieportfolio met nieuwe technologieën

In ieder van de drie werksporen komen de thema’s technology, process en change terug. Zo wordt bij de uitbreiding van het integratieportfolio niet alleen gekeken naar welke nieuwe technologieën toegevoegd moeten worden aan de integratieoplossing. Het is namelijk net zo belangrijk om de developement community te betrekken bij de inrichting van het nieuwe platform, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de nieuwe mogelijkheden en hier optimaal gebruik van maken.

Bij het evalueren van verschillende oplossingen in een proof-of-concept wordt zo bijvoorbeeld een use case gebruikt die door business wordt aangedragen. Hiermee kan direct gevalideerd worden of de nieuwe technologie bijdraagt aan de strategie.