Aanzienlijke opschaling van capaciteit nodig in ziekenhuizen

29 april 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op een aanzienlijke opschaling van de werkzaamheden in de tweede helft van dit jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Vintura.

Het gezondheidszorgadviesbureau maakte een inschatting van de hoeveelheid zorg die is uitgesteld door het coronavirus. Gezien de onzekerheid over verschillende factoren – zoals de mate waarin de reguliere non-coronazorg de komende maanden kan worden hervat – werken de onderzoekers met meerdere scenario’s.

“Ziekenhuizen leveren momenteel een prestatie van ongekende omvang. Maar nu de daling van het aantal coronapatiënten voorzichtig is ingezet kan meer aandacht gaan naar het herstarten van de reguliere zorg”, stelt Hans Guido Rietkerk, manager bij Vintura. “De zorgsector moet juist weer vooruitkijken om na de zomer de zorgvraag te kunnen adresseren.”

Dat het aantal coronapatiënten daalt betekent helaas allerminst dat de ziekenhuizen de tweede helft van 20202 kunnen bijkomen van de enorme belasting van de afgelopen maanden. Nederland is nog altijd druk bezig met het terugdringen van het aantal coronapatiënten, en de angst blijft bestaan dat er een ‘tweede golf’ komt als Nederland zich laat verleiden tot een te snelle versoepeling. Ondertussen lijkt het op de markt komen van een vaccin tegen Covid-19 nog ver weg.

Bovendien zullen ziekenhuizen de uitgestelde zorg moeten inhalen. Volgens Vintura is de mate waarin dit mogelijk is afhankelijk van vier factoren. De eerste is de snelheid waarmee intensive care zorg kan worden vrijgemaakt voor de uitgestelde zorg. “Uitgestelde OK’s en eerste polikliniekbezoeken zijn de belangrijkste drijfveren om dit volume te kwantificeren”, aldus Rietkerk.

Netto beschikbare capaciteit reguliere ziekenhuiszorg

Een tweede factor is de mate waarin uitgestelde zorgvraag ‘verloren is’. In sommige gevallen kan zorgmijding leiden tot permanent uitstel of, erger, het overlijden van patiënten.

Ten derde zit er natuurlijk een plafond aan de opschaling die kan worden gerealiseerd. Om dit plafond zo hoog mogelijk te krijgen, kunnen verschillende maatregelen worden geïmplementeerd – denk aan monitoring op afstand, zorg buiten de muren van het ziekenhuis en samenwerking met partners.

De vierde factor kijkt naar de benodigde basis capaciteit voor coronapatiënten. Na de initiële crisis en sterke opschaling moet de zorg nu worden ingericht voor de behandeling van een basisbelasting aan coronapatiënten, tot het moment dat het vaccin beschikbaar is. De verwachting is dat dit tot minimaal eind dit jaar een deel van de reguliere zorgcapaciteit zal innemen.

Voor elk van bovenstaande factoren zijn drie mogelijke uitkomsten bepaald, variërend van overwegend positief tot negatief. Zelfs in het meest positieve scenario geldt volgens Vintura echter dat een “aanzienlijke opschaling in de tweede helft van het jaar noodzakelijk is om de uitgestelde reguliere zorg te kunnen adresseren”.

Waarschijnlijk is dat dit jaar minimaal één maandproductie aan reguliere zorg niet geleverd kan worden, met als gevolg dat wachttijden in de loop van het jaar aanzienlijk zullen oplopen. Eén ding is in ieder geval duidelijk: om de opgehoopte reguliere zorgvraag te verwerken moeten ziekenhuizen (wederom) zes maanden lang op volle toeren draaien.