Hoe e-health succesvol ingevoerd kan worden in de zorg

07 mei 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De afgelopen jaren heeft e-health binnen de zorgsector een flinke opmars gemaakt. De corona-pandemie doet hier nog eens een stapje bovenop, waardoor de vraag naar e-health een ware vlucht neemt. Maar, zoals bij alle nieuwe technologieën, is het belangrijk om aandacht te schenken aan hoe en de manier waarop e-health in de praktijk wordt gebracht. Aan het woord experts van Mobilee, die een stappenplan formuleren. 

Om als zorgorganisatie vlot en succesvol gebruik te maken van de nieuwe technologieën zijn de juiste uitgangspunten en een doelmatig stappenplan van belang, zegt Elise Blanken, Consultant bij Mobilee: “Onze aanpak is in de praktijk ontwikkeld en beproefd door de diverse consultants van ons adviesbureau die betrokken zijn geweest bij de implementatie van e-health.”

De implementatie begint met een drietal uitgangspunten, vertelt Bert Bakker, die sinds 2016 partner is bij Mobilee: “Ten eerste moeten de cliënt en het zorgproces centraal staan. Het implementeren van nieuwe technologieën in de zorg blijft uiteindelijk draaien om het leveren van zorg aan cliënten.”

Daarnaast is het in de implementatie essentieel om samen te werken met stakeholders omdat het creëren van draagvlak binnen de organisatie noodzakelijk is, aldus Bakker: “Tot slot is een technologie slechts een middel tot een doel: uiteindelijk draait de technologie om de zorg. De implementatie is dus pas af als het goed werkt voor de zorg.”

De hierboven besproken uitgangspunten gelden als startpunt voor de experts van Mobilee. “Hierna doorlopen ze vier stappen om bij organisaties van klanten op een succesvolle manier e-health technologie te implementeren”, vertelt Blanken.

Bert Bakker en Elise Blanken - Mobilee

1: Bepalen van de visie en behoeften

“Met input van enerzijds het zorgproces en anderzijds de visie van de organisatie op het toepassen van nieuwe technologieën moeten de behoeften en wensen worden geïnventariseerd voor het opstellen van een plan van aanpak”, aldus Blanken. “Tegelijkertijd moet er draagvlak worden gecreëerd bij stakeholders. Hierbij hoort ook het bepalen van de doelgroep: welke zorgprofessionals of cliënten moet de nieuwe technologie gaan ondersteunen?”

2: Voorbereiding van de implementatie

“In deze fase worden de technische en functionele eisen bepaald. Hiervoor kan een ‘programma van eisen’ worden opgesteld. Dit is een document waarin randvoorwaarden, functionele wensen, gebruikerswensen en ontwerpbeperkingen worden vastgelegd. Ook moet er in deze fase een leverancier worden geselecteerd”, zegt Bakker. 

3: Implementatie

Volgens Blanken moet de implementatie worden uitgevoerd aan de hand van een implementatieplan: “Hierin moet de (her)inrichting van bestaande processen worden meegenomen. Naast het uitvoeren van de technische implementatie wordt er in deze fase ook aandacht besteed aan het trainen van de zorgprofessionals en, indien nodig, cliënten om te werken met de nieuwe technologie.”

4: Evaluatie en afronding

Bakker benadrukt nogmaals dat een implementatie pas af als de technologie werkt en voegt toe: “In deze fase wordt ruimte genomen om de implementatie te evalueren en indien mogelijk af te ronden. In de praktijk komen altijd nieuwe verbetermogelijkheden naar voren. Het is goed om afspraken te maken over het implementeren van deze verbeteringen. Dat kan bijvoorbeeld met de plan-do-check-act-cyclus van Deming waardoor de technologie steeds beter afgestemd raakt op de praktijk.”

De partner van Mobilee geeft tot slot aan dat in werkelijkheid de implementatie van e-health vaak complex en niet-lineair verloopt: “Over elke stap valt nog veel meer te zeggen en te schrijven. Het stappenplan zoals hier beschreven is wat veralgemeniseerd en in de praktijk is elke situatie anders. Onze consultants houden daar bij het uitvoeren van opdrachten uiteraard rekening mee.”