Webinars over leiderschap in crisissituaties

10 april 2020 Consultancy.nl 1 min. leestijd

Conclusion Implementation organiseert in april en mei een drietal webinars over leiderschap en management in crisissituaties. 

In crisistijden worden van leiders heel iets anders verwacht dan wanneer alles ‘business as usual’ is. Waar doorgaans van leiders wordt verwacht dat zij incidenteel inspelen op externe verstoringen hebben ze nu, tijdens de huidige covid-19 crisis, te maken met een totaal veranderd landschap en een niet eerder vertoonde mate van disruptie.

De trainers en experts van Conclusion Implementation hebben een aanpak ontwikkeld die leiders helpt om op een gestructureerde manier met extreme verstoringen en de daarmee gepaarde mentale onzekerheden leren om te gaan. De aanpak is onder meer gestoeld op lessen uit crisissituaties bij de krijgsmacht. Hierbij wordt de koppeling gemaakt tussen principes en lessen uit de krijgsmacht naar direct toepasbare acties voor de business. “Echte crisissituaties op het slagveld dienen als uitstekend voorbeeld om leidinggevenden bewust te maken van hun rol en verantwoordelijkheden”, aldus de trainers.

Webinars over leiderschap in crisis situaties

“In een oorlogssituatie kunnen fouten gemaakt worden, maar moeten leiders deze snel herstellen en ook rap bijsturen. Doen ze dat niet, dan is de kans groot dat het fataal afloopt. Juist deze alertheid en het goed en accuraat blijven koersen, is waar managers het verschil mee kunnen maken en wat ervoor zorgt dat hun bedrijf overleeft.”