TwynstraGudde begeleidt onderzoek naar Warmtebedrijf Rotterdam

09 april 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

TwynstraGudde heeft de opdracht gekregen om het onderzoek naar Warmtebedrijf Rotterdam te begeleiden.

De Rotterdamse haven heeft een overschot aan warmte die vrijkomt bij industriële processen. Lange tijd kon deze warmte ter plaats niet nuttig worden toegepast. Om deze warmte toch te benutten, werd veertien jaar geleden Warmtebedrijf Rotterdam opgericht. Deze organisatie koopt sindsdien havenwarmte van bedrijven die dit beschikbaar hebben, verkoopt de havenwarmte aan andere organisaties en levert deze warmte met behulp van zijn warmtetransportnetwerk.

Sinds de oprichting in 2006 heeft het warmtebedrijf kunnen rekenen op de nodige overheidssteun. Zo laat NRC Handelsblad weten dat de organisatie de afgelopen jaren een slordig €200 miljoen van de gemeente Rotterdam heeft gekregen, terwijl daar recent nog eens €15 miljoen bijkwam. Niet alle Rotterdamse raadsleden waren te spreken over deze ontwikkelingen. Daarom nam de gemeenteraad onlangs het besluit om een raadsonderzoek te houden naar het gevoerde beleid bij het Warmtebedrijf.

TwynstraGudde begeleidt onderzoek naar Warmtebedrijf Rotterdam

De gemeenteraad van Rotterdam onderzoekt daarbij de volgende vraag: “Hoe is de besluitvorming in relatie tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid van de gemeente in het dossier Warmtebedrijf verlopen vanaf het initiatief tot oprichting in 2005 tot 1 januari 2020 en welke lessen zijn daaruit te trekken?” Naast de onderzoeksvraag zullen ook verschillende subvragen worden onderzocht. Denk hierbij aan maatschappelijke en financiële afwegingen en aan het managen van risico’s.

De onderzoekscommissie wordt voorgezeten door gemeenteraadslid Jan-Willem Verheij (VVD). TwynstraGudde begeleidt het onderzoek naar het warmtebedrijf. TwynstraGudde kreeg deze opdracht omdat de experts van het bureau volgens de Rotterdamse gemeenteraad “ruime ervaring hebben met raadsonderzoek, kennis van de Rotterdamse context en expertise op het gebied van deelnemingen, aanbestedingen, contractmanagement en de warmtemarkt”.

Inmiddels zijn de commissie en TwynstraGudde al enige tijd druk in de weer met het onderzoek, dat volgens de planning medio september dit jaar zal worden afgerond. Rond die tijd zal ook een onderzoeksrapport aan de gemeenteraad worden aangeboden. Enkele weken later zal de raad het rapport gaan behandelen tijdens een zitting. Of de zojuist besproken planning door de gevolgen van het coronavirus nog zal worden gewijzigd, is op het moment van schrijven nog niet bekend.