Joost in 't Zandt versterkt corporate finance-team van Alfa

01 april 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Joost in 't Zandt heeft zich aangesloten bij het corporate finance-team van Alfa Consultants. 

De 42-jarige In 't Zandt is een ervaren bankier en adviseur gespecialiseerd in financieringsadvies. De afgelopen zeven jaar heeft hij gewerkt als financieringsspecialist bij Jumbo Supermarkten en bij Credion. Daarvoor deed hij vergelijkbare ervaring op bij ING Bank en Rabobank, waar hij accountmanager was voor klanten in het midden- en kleinbedrijfsegment. Daarvoor werkte hij drie jaar voor Dun & Bradstreet.

Bij Alfa zal In 't Zandt zich met name richten op financieringsadvies (debt advisory) in het mkb en de klanten van de kantoren van Alfa ondersteunen bij meer complexe vraagstukken op het gebied van financiering, innovatie en subsidies. Ook adviseert hij klanten bij het oplossen van liquiditeitstekorten, een onderwerp dat nu hoog op de agenda staat gezien de huidige crisissituatie bij veel bedrijven als gevolg van het coronovirus.

Joost in 't Zandt versterkt corporate finance team van Alfa

Frank van Ee, directeur van Alfa Consultants, geeft toelichting op de benoeming: “We zien de markt voor financieringsadvies in het mkb sterk veranderen. Banken bedienen die markt in toenemende mate met standaardproducten waarbij zij bij voorkeur optrekken met andere marktpartijen om risico's te spreiden. Stapeling van verschillende financieringsvormen, subsidies en staatsgegarandeerde leningen en kredieten is nodig voor de optimale financieringsmix.”

“Dat vraagt om gedegen kennis van de financierings- en subsidiemarkt, een goede onderbouwing van de businesscase en afstemming tussen de bank, andere financiers en subsidieverstrekker. Uit diverse onderzoeken blijkt dat ondernemers daarbij behoefte hebben aan advies en daarvoor vaak als eerste aankloppen bij hun accountant. Daar ligt voor ons een aanzienlijk marktpotentieel en Joost zal Alfa helpen om die markt verder te ontwikkelen.” 

In ’t Zandt zelf kijkt uit naar zijn nieuwe rol: “Wat een warm welkom. Super veel zin om aan deze uitdaging te beginnen.”