Als organisatie zelf een Change Management Capability opbouwen

27 maart 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Steeds meer bedrijven zien nut en noodzaak in van het inrichten van centrale regie op veranderingen binnen het bedrijf.

Verandering is een constante geworden en veel bedrijven voeren doorgaans meerdere grote en complexe verandertrajecten tegelijkertijd door. Het is dan belangrijk om centraal de regie te behouden. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat er bijvoorbeeld niet te veel informatie tegelijk op bepaalde doelgroepen afkomt en dat de communicatie van de verschillende trajecten elkaar versterkt en niet tegenspreekt.

Een Change Management Capability of Change Management Office (CMO) helpt change management-activiteiten te centraliseren en de implementatie van veranderingen te versnellen. First Consulting heeft al meerdere klanten geholpen bij het opbouwen van een Change Management Capability.

De aanpak in drie fases

Uit de ervaring van First Consulting is gebleken dat klein beginnen met één of meerdere pilotprojecten effectief is in het bewijzen van de waarde van change management en het opbouwen van benodigde vaardigheden. Deze projecten dienen om de basisstructuur neer te zetten, denk hierbij aan het opzetten van een team, tools en templates en de juiste governancestructuur. 

Hierna kan geleidelijk de capability verder worden uitgebouwd en opgeschaald, zodat deze kan worden ingezet op alle nieuwe projecten. First Consulting helpt vaak intensief mee bij de start en het structureren. Zodra de klant toe is aan opschalen doet First Consulting een stapje terug en neemt de klant geleidelijk steeds meer de regie in handen. 

De componenten van een Change Management Capability

Volgens de visie van First Consulting bestaat een goede Change Management Capability uit negen componenten verdeeld in drie categorieën: Organisatie, Tools & Templates en Governance:

Framework voor de opbouw van de Change Management Capability

De ervaring vanuit verschillende sectoren en organisaties leert dat de combinatie van deze componenten helpt om een succesvolle, consistente en schaalbare oplossing te realiseren. Bij het beoordelen van de huidige Change Management Capability wordt dan ook gebruikgemaakt van dit framework. 

Op basis van de organisatiebehoefte wordt vervolgens gekeken welke componenten van het framework ontwikkeld moeten worden om de gewenste toekomstige capability neer te zetten. Op deze manier kan de voortgang van de opbouw van de Change Management Capability objectief gemonitord worden van begin tot eind. 

Hoe te beginnen?

Het opbouwen van een Change Management Capability hoeft niet groot en complex te zijn. Gebruik het Change Management Capability Framework om te bepalen waar de behoefte van de organisatie ligt op het gebied van change management en start met kleine (pilot)projecten op één of meerdere van de negen componenten. De ervaringen die hiermee worden opgedaan helpen om de juiste structuur neer te zetten en op eigen tempo op te schalen.