Steeds meer vrouwen in commissariaat van Europese bedrijven

16 april 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Volgens een nieuw rapport van Korn Ferry stijgt het aantal vrouwen in de raad van commissarissen van grote Europese bedrijven. Het aandeel vrouwelijk bestuurders is de afgelopen twaalf maanden met gemiddeld 2% gestegen naar 34% in Europa.

Voor zijn ‘Non-Executive Directors in Europe’ studie onderzocht adviesbureau Korn Ferry de personele samenstelling en beloningsstructuren van de raad van commissarissen (RvC) en raad van toezicht (RvT) van ruim 400 beursgenoteerde bedrijven in dertien Europese landen.

Gendergelijkheid

In 2017 was 30% van de RvC- en RvT-functies van de beursgenoteerde bedrijven in handen van vrouwen. Inmiddels ligt het percentage op 34%. “In de afgelopen jaren heeft gendergelijkheid de diversiteitsagenda gedomineerd, hoewel landen en organisaties wel verschillende benaderingen hebben gekozen om de aanwezigheid van vrouwen in de bestuurskamer te stimuleren”, laten de onderzoekers weten.

Frankrijk is een koploper op het gebied van genderdiversiteit met het hoogste percentage vrouwelijke professionals dat onderdeel is van een raad van commissarissen (45%). Die prestatie is vooral het gevolg van de invoering van bindende wetgeving op dit vlak.

Genderdiversiteit naar land

Italië staat met 43% samen met Zweden op de gedeelde tweede plaats. Het belangrijkste verschil met Frankrijk is dat Italië de hoge score wist te realiseren zonder gebruik te maken van wettelijke quota.

Onderaan het lijstje van Europese landen staat Oostenrijk, dat met 20% het laagste aantal vrouwelijke bestuurders heeft. Michael Bursee, senior partner bij Korn Ferry in Duitsland, verwacht echter dat Oostenrijk de boardroom-diversiteit de komende jaren zal verbeteren.

“Sinds 2018 is er een quotum voor beursgenoteerde bedrijven met meer dan 1.000 werknemers. Zij moeten meer dan 30% vrouwelijke boardleden hebben. Aan de regel moeten bedrijven zich te allen tijde houden. En als bedrijven de boardrooms niet tot minimaal 30% weten te vullen met vrouwelijke leden, moeten ze die zetels open laten totdat een geschikte kandidaat is gevonden”, aldus Bursee.

Andere landen die relatief slecht scoren op diversiteit zijn Zwitserland, Spanje en Nederland.

Frederika Tielenius Kruijthoff, senior client partner bij Korn Ferry in Amsterdam, over de situatie in ons land: “Nederland heeft een quotum voor gendergelijkheid, waarbij beursgenoteerde bedrijven de taak hebben om ten minste 30% van de RvC- en RvT-functies door vrouwen te laten bekleden. Bedrijven die deze doelstelling niet halen, moeten in hun jaarverslag uitleggen waarom.”

Median actual pay by country

“Sommige landen hebben interne doelen gesteld, terwijl andere, ontevreden over de trage voortgang, tot bindende verplichtingen en strikte quota zijn overgegaan”, stelt Sonamara Jeffreys, co-president van Korn Ferry voor de EMEA-regio, in een toelichting op de bevindingen.

“Beide benaderingen hebben in verschillende landen succes gehad, wat suggereert dat er niet één enkele manier is om dit probleem aan te pakken – het gaat erom de struikelblokken in elke situatie te identificeren en flexibel te zijn in het aanpakken daarvan.”

Net als in de 2019-editie van het rapport, is slechts 8% van alle voorzitters van de toezichthouders een vrouw. Het aantal vrouwen die de functie van vice-voorzitter bekleedt is gegroeid naar 20% (2019: 18%). Het aantal vrouwen in de rol van voorzitter van de beloninsgcommissie nam toe tot 31% (2019: 25%) en het aantal vrouwen dat de rol van audit-voorzitter vervult steeg naar 29% (2019: 24%).

Median gender pay gap

Gelijke beloning binnen de Raad van Toezicht

De gegevens van Korn Ferry suggereren dat de salariskloof tussen mannen en vrouwen binnen de RvC iets kleiner aan het worden is. De kloof varieert van land tot land, maar mannelijke non-executive directors in Europa ontvangen gemiddeld 5% meer aan vergoedingen dan hun vrouwelijke collega’s (vorig jaar: 6%).

De loonkloof voor toezichthouders is het grootst in Duitsland (22%), hoewel dit gedeeltelijk wordt verklaard door een grote ondervertegenwoordiging van vrouwen in de belangrijke commissies in het land.

Frankrijk is het enige land waar een tegengestelde trend zichtbaar is: vrouwelijke bestuurders ontvingen in totaal 6% meer vergoedingen dan hun mannelijke collega’s.

Nationaliteitsmix

Nationaliteit

De onderzoekers keken ook naar de vertegenwoordiging van verschillende nationaliteiten. Wederom variëren de resultaten aanzienlijk van land tot land. Gemiddeld komt 60% van de bestuurders uit het land waar ze werkzaam zijn (tegenover 61% vorig jaar). Gemiddeld heeft 24% een andere EU-nationaliteit, terwijl 16% van buiten de EU komt.

De raden van commissarissen en toezichthouders zijn op het gebied van nationaliteit het meest divers in Zwitserland, Denemarken, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. “Boardrooms erkennen steeds meer de waarde van diversiteit en handelen hiernaar bij de benoeming van nieuwe bestuurders”, besluiten de onderzoekers.