De meerwaarde van een business analist in een agile traject

05 maart 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Steeds meer bedrijven werken in agile teams aan vernieuwing en verandering. Hoewel de rol van business analist niet formeel staat beschreven in SAFe, Scrum of andere agile methodieken, kan een business analist wel aanzienlijke waarde toevoegen aan een agile traject. Paulien Jans en Ralph van Vliet, adviseurs bij Novius, leggen uit. 

Rollen die expliciet beschreven worden in agile methodieken zijn bijvoorbeeld de product owner, scrum master en solution en system architect, maar dus niet de business analist. Toch zien we in de praktijk dat business analisten op diverse momenten in het agile traject toegevoegde waarde leveren. Sterker nog: dat ze onmisbaar zijn, vooral als de verandering ook proces- en organisatorische facetten raakt; zowel in de voorbereiding, uitvoering en implementatie van het traject.

Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van de product owner bij het opstellen van een product vision, het opstellen van epics en het onderhouden van de verschillende backlogs. Het identificeren en analyseren van de business requirements, de motivatie (drijfveren en doelen) en het modelleren van werkbare alternatieve oplossingen blijft zo-wie-zo een kerntaak van een business analist. Zowel proces als informatie pakt de business analist aan, die dus ook proces- en informatie analist kan worden genoemd.

De rol van business analist in agile

Er zijn veel modellen die een business analist kan gebruiken of maken om de genoemde activiteiten doeltreffend uit te voeren. Het risico bestaat dat dit modellen zijn die allemaal op zichzelf staan of dat onduidelijk is welk model wanneer precies in het verandertraject de meeste toegevoegde waarde levert. 

Raamwerk voor business analyse

Om de business analist hierbij te ondersteunen heeft Novius een raamwerk voor business analyse ontwikkeld. Het Novius raamwerk is ontstaan op basis van best practice methoden (denk aan lean, agile en scrum) en technieken (denk aan BPMN en UML), aangevuld met jarenlange ervaring met software ontwikkeling van Novius collega’s.

Het begin van een verandertraject start met het in kaart brengen van de motivering voor de verandering. Wat is de werkelijke behoefte, wat is of zijn de businessdoelen die men wil bereiken, welke stakeholders zijn relevant? Dit is eigenlijk een architectuur artefact maar het is een belangrijk fundament voor het formuleren van epics waarbij de business analist kan assisteren.

Novius business analyse raamwerk

Vervolgens kan de business analist met behulp van verschillende modellen een analyse en/of ontwerp maken van de huidige of gewenste situatie. De business analist kan modellen uitwerken voor een viertal bedrijfsvoeringaspecten:

  • Klanten & dienstverlening
  • Processen & organisatie
  • Informatie & applicaties
  • IT-infrastructuur & faciliteiten

De veranderingen worden opgenomen in een backlog zodat deze gerealiseerd kunnen worden. In agile werkende organisaties is dit een zeer iteratief proces, waarbij ook ervaringen uit de realisatiesprints input zijn om de modellen en backlog aan te passen. 

Dit raamwerk is een leidraad voor de business analist bij de uitvoering van verandertrajecten met een business en IT component. Het raamwerk combineert de meest gangbare modellen voor business analyse en toont hoe deze in samenhang met elkaar gemaakt kunnen worden. De business analist kan die modellen op diverse momenten in het verandertraject inzetten.