Pensioenuitvoerders bereiden zich voor op pittige digitalisatieslag

11 februari 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Pensioenuitvoerders moeten hun computersystemen de komende jaren fundamenteel aanpassen. Makkelijk zal dit niet zijn – voor het transformeren van hun IT-landschap zijn ze afhankelijk van externe IT-leveranciers en voor veel pensioenuitvoerders blijken die lastig aan te sturen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van een marktonderzoek dat Quint hield onder 22 pensioenuitvoerders, verzekeraars en zelfadministrerende pensioenfondsen.

Maar liefst 91% van de pensioenuitvoerders erkent de noodzaak tot een aanpassing van hun systeemlandschap. “Dat betekent dus fundamentele veranderingen, geen kleine dingetjes”, licht Quint-managing partner Arno IJmker toe op brancheplatform PensioenPro. Het betreft stappen als een overgang naar de cloud en het aanschaffen van nieuwe software.

Dergelijke stappen moet pensioenuitvoerders helpen in hun voorbereiding op de individualisering van het pensioenstelsel. Daarnaast moeten de systemen flexibeler worden, zodat er sneller kan worden ingespeeld op veranderingen in wet- en regelgeving of strategische koerswijzigingen. Ook databeveiliging, vandaag de dag een belangrijk thema voor vrijwel elke organisatie, speelt een rol.

“Veel van de plannen richten zich op het verbeteren van de operationele kwaliteit”, stelt IJmker. “De meerderheid, 53%, noemt dat ook als focuspunt in de strategie. Dat is een verschil met de wensen van pensioenfondsen, die vaak al bezig zijn met de volgende stap, namelijk mooiere apps, financiële planners en klantbediening.”

Pensioenuitvoerders bereiden zich voor op pittige digitalisatieslag

Stuurloos schip?

Terwijl de uitvoerders dus nog een stap achterlopen op de fondsen, lijkt de stap die ze nu willen zetten al lastig genoeg. Ze blaken net bepaald van het vertrouwen in hun eigen vermogen om goed samen te werken met hun IT-leveranciers. Nog geen derde (32%) antwoordt bevestigend op de stelling ‘wij zijn in staat onze leveranciers succesvol aan te sturen’. 11% geeft ronduit toe hier niet toe in staat te zijn. De ruime meerderheid van de respondenten (58%) antwoordt ‘neutraal’ op de stelling, wat volgens IJmker niet veel goeds voorspelt. 

“Als een uitvoerder deze stelling met ‘neutraal’ beantwoordt, begrijpen wij daaruit dat ze het moeilijk vinden”, geeft hij aan. “Het is een complex spel om ervoor te zorgen dat een leverancier alle wensen van de opdrachtgever vervult. Je moet juridische kennis, commerciële kennis én ICT-kennis hebben.” De moeite die pensioenuitvoerders hebben met aansturing is des te problematischer aangezien de stappen die ze willen zetten vaak gepaard gaan met de uitbesteding van verschillende IT-activiteiten die momenteel nog intern belegd zijn.

Het gebrek aan effectieve aansturing is bovendien niet het enige obstakel. Ook de datakwaliteit schiet vaak tekort. Terwijl 63% van de fondsen een beleid hanteert waarin de kwaliteit wordt gemonitord, ziet slechts een derde van hen (een vijfde van het totaal) de huidige datakwaliteit als voldoende voor het realiseren van de toekomstambities, zoals financiële planners waarin deelnemers aan een fonds hun mogelijkheden op een rijtje kunnen zetten. IJmker geeft wel aan dat het probleem niet in de data zelf hoeft te liggen. Het is ook mogelijk dat een fonds onvoldoende verfijnde data heeft of te weinig toegang tot de data om nieuwe plannen te realiseren.