Eerste lichting statushouders behaalt Green Belt bij UPD

17 januari 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

Kort nadat UPD een samenwerkingsverband heeft gesloten met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, hebben de eerste zes statushouders met succes hun Green Belt in Lean-opleiding afgerond. Daarmee bezitten de kersverse verbeterprofessionals volgens UPD nu alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om binnen een organisatie verbeterinitiatieven te starten. 

In oktober – een maand nadat het samenwerkingscontract tussen UPD en UAF werd gesloten – kregen de zes statushouders de kans geheel kosteloos deel te nemen aan de Green Belt-opleiding. Vlak voor het verstrijken van het jaar wisten alle zes de deelnemers het gehele traject van in totaal zes dagen met succes af te ronden. 

Gedeelde missie

Dat de eerste lichting statushouders al zo snel na het begin van de samenwerking is opgeleid tot volwaardige Green Belts onderstreept het belang van de gezamenlijke missie, zo stelt UPD-directeur Joris van de Lindeloof. UAF zet zich in voor de ontwikkeling en integratie van gevluchte studenten en professionals op de Nederlandse arbeidsmarkt. UPD helpt mensen hun potentieel te benutten zodat ze mee kunnen bewegen in een continu veranderende arbeidsmarkt.

Eerste lichting statushouders behaalt Green Belt bij UPD

“Enige tijd geleden ben ik in contact gekomen met het UAF en al snel merkte ik dat de missie van de stichting veel overeenkomsten heeft met die van ons”, zegt Van de Lindeloof hierover. “Naast onze reguliere dienstverlening waarbij we mensen, teams en organisaties helpen om continu te verbeteren, hebben we bij UPD ook de missie om ons steentje bij te dragen aan de maatschappij. Zodoende zijn we samen gaan kijken waar onze diensten elkaar konden versterken.”

Elkaar versterken

Net zoals UPD en UAF, kunnen volgens Van de Lindeloof ook statushouders en Nederland elkaar versterken: “Veel statushouders die naar Nederland zijn gevlucht om hier een nieuw bestaan op te bouwen, hebben vandaag de dag nog altijd veel moeite om een baan te vinden. En dat terwijl veel organisaties door krapte op de arbeidsmarkt juist moeite hebben om goed personeel te vinden. Een gemiste kans als je het mij vraagt.”

Van de Lindeloof gelooft niet dat werkgevers onwelwillend staan tegenover het aannemen van statushouders: “Vaak weten statushouders niet welk pad zij moeten bewandelen om werk te vinden, met als gevolg dat organisaties überhaupt niet in gesprek komen met deze groep leergierige werkzoekenden. Door een brug te slaan tussen enerzijds de statushouders die zijn aangesloten bij het UAF en anderzijds het netwerk van organisaties waar UPD mee samenwerkt, hopen we dat beide partijen elkaar gemakkelijker kunnen vinden.”

“Enerzijds worden statushouders opgeleid en zodoende aantrekkelijker voor werkgevers, anderzijds helpen we bedrijven in hun zoektocht naar goed personeel door opgeleide statushouders met hen te verbinden.”

“Door onze krachten te bundelen brengen we vraag en aanbod bij elkaar”, vervolgt hij. “Enerzijds worden statushouders opgeleid en zodoende aantrekkelijker voor werkgevers, anderzijds helpen we bedrijven in hun zoektocht naar goed personeel door opgeleide statushouders met hen te verbinden. Daar worden statushouders persoonlijk gelukkiger van en daarnaast is het ook beter voor de maatschappij als geheel. Het was voor ons dan ook niet meer dan logisch om zo kort na het beklinken van het partnership te starten met deze meerdaagse Green Belt in Lean-opleiding.”

Waardevol

Vanuit UAF wordt zeer tevreden teruggeblikt op het eerste opleidingstraject. “Door de vele tussentijdse contacten die ik vanuit het UAF met de trainers en Joris heb gehad, konden we snel schakelen als een bepaald onderdeel meer aandacht nodig had”, vertelt UAF-consulent Lezan Wurja. “Maatwerk en vooral de intrinsieke motivatie van de trainers, statushouders en het UAF hebben voor dit mooie succes gezorgd.”

Dit jaar verzorgt UPD opnieuw een gratis Green Belt in Lean-opleiding voor gemotiveerde statushouders. Daarnaast roept het bureau bedrijven die gebruik willen maken van het verbetertalent van statushouders op contact op te nemen met UAF. “Het overgrote deel statushouders zijn, ieder op zijn eigen manier, mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten”, aldus Van de Lindeloof. “Van echte doeners tot hoogopgeleide denkers. Studenten en professionals die veel kunnen betekenen voor Nederland. Hóe mooi is het dan dat we, door onze expertise samen te voegen, het leven van deze groep mensen wat kleur kunnen geven en hoop op een betere toekomst kunnen bieden?”