UPD

We leven in een wereld die sneller verandert dan ooit tevoren en steeds complexer lijkt te worden. Organisaties die zich richten op een continu verbetercultuur zijn uitgerust om met de kansen en bedreigingen van deze tijd om te gaan. Ze richten zich op blijvende prestatieverbetering, leveren maximale waarde voor klanten en stakeholders en benutten de talenten van hun medewerkers optimaal. Kortom, ze halen altijd het beste uit hun organisatie.

Bij UPD begeleiden we organisaties bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren, zowel op afdelingsniveau als binnen de gehele organisatie. Hoewel de term ‘transformatie’ groot en ingrijpend klinkt, is het geen plotselinge verandering. Het is eerder een reis waarbij de huidige werkwijzen en gedragingen geleidelijk worden heroverwogen en aangepast totdat de nieuwe cultuur in het DNA van de organisatie is verankerd.

Model voor een succesvolle transformatie

Iedere organisatie is uniek en vereist een eigen aanpak om een cultuur van continu verbeteren te introduceren, te verstevigen of te bestendigen. Daarom hebben we een model ontwikkeld dat zich richt op vier onderling samenhangende elementen die leiden tot succes. Dit model is geen stappenplan en de elementen beïnvloeden elkaar. Door het model te verbinden aan de doelstellingen van de afdeling of organisatie, ontwikkelen we een op maat gemaakte aanpak waarmee de transformatie gerealiseerd wordt. En tijdens de transformatie zorgen we dat de organisatie het lerend vermogen ontwikkelt om zonder onze hulp verder te kunnen.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij organisaties begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren? Of wil je even sparren over een vraagstuk? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

UPD | Nieuws