INNOPAY speelt in op agile workforce met associate community

08 januari 2020 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

INNOPAY bouwt aan een community van associates. Met de wetenschap dat het onmogelijk is alle expertise in huis te hebben, organiseert het bureau specialistische kennis en expertise in een netwerk van zelfstandige professionals. INNOPAY voegt deze zelfstandige professionals toe aan eigen inhouse experts met als doel de klant optimaal te bedienen. Consultancy.nl spreekt met Matthijs Ros, die verantwoordelijk is voor het opzetten van de community: “Dankzij de hybride teams van INNOPAY zijn klanten in staat om sneller, flexibeler en daadkrachtiger te reageren op veranderingen in de markt en hun business te laten groeien.” 

Het internationale consultancybureau INNOPAY richt zich sinds de oprichting in 2002 op digitale transacties. De ontwikkeling die het bureau sindsdien heeft doorgemaakt weerspiegelt de steeds grotere waarde van data in onze almaar verder digitaliserende wereld. Matthijs Ros licht toe: “Ook al liggen onze roots in de financiële sector, we richten ons nu op zoveel meer dan alleen op betalingsverkeer. Het gaat steeds meer om datadelen in algemene zin. We halen de helft van onze omzet inmiddels buiten de financiële sector.”

De associate community die Ros momenteel opbouwt voor INNOPAY kan worden gezien als de logische volgende stap in deze verbreding. “We verbreden in andere sectoren en groeien internationaal. Met de associate community kunnen we die groei blijven waarmaken in een markt waarin talent schaars is en moeilijk te binden valt. Daarnaast kunnen we onze klanten een breder palet aan digitale diensten leveren. Zo kunnen we ze bijvoorbeeld ook ondersteunen met strategie-executie.” 

Hybride teams

“We merkten dat er vanuit onze klanten een groeiende vraag is naar flexibiliteit”, vervolgt Ros. De Associate Community speelt hierop in. INNOPAY combineert de eigen inhouse expertise met de specialistische vaardigheden van zelfstandige professionals: “Onze eigen experts vormen de basis van onze hybride teams, en deze vullen we aan met zelfstandigen die een heel eigen specialisme hebben.”

Matthijs Ros, INNOPAY

Een voorbeeld van een project waarin INNOPAY in een hybride team werkte is iSHARE, een project van de Topsector Logistiek om een afsprakenstelsel voor de logistiek te ontwikkelen. Ros: “We doen veel van dit soort grote trajecten met veel verschillende stakeholderbelangen. Een marketingstrategie is dan cruciaal voor adoptie, draagvlak en vooruitgang. Daar werken we met een marketingstrateeg. Dat is precies zo’n rol die niet tot onze core behoort. Door deze flexibel aan ons te liëren kunnen we deze expertise toch aan de opdrachtgever aanbieden.”

Vrienden van

De associates binnen de community kunnen gebruikmaken van het netwerk van INNOPAY. “Ook aan die zijde spelen we in op een toenemende vraag naar flexibiliteit. Onze associates zijn over het algemeen mensen met tien, twintig jaar ervaring op zak”, vervolgt Ros. “Ze hebben doorgaans op directeur-, bestuurs- of managementniveau geacteerd bij een grote corporate. Deze doelgroep kiest steeds vaker om verschillende redenen om voor zichzelf te beginnen, om zelf te kunnen bepalen welke opdrachten zij doen. Deze zelfstandigen weten uitstekend hoe een sector werkt of hoe je verandering realiseert in een grote, soms politieke, organisatie. Wij bieden hen een platform en opdrachten aan waar ze hun energie in kwijt kunnen.”

Veel van deze ervaren zelfstandigen bevonden zich al in net netwerk van INNOPAY. “Binnen ons vakgebied kennen we eigenlijk al een heleboel zelfstandige professionals, ofwel via een collega dan wel via een eerder project. Wat dat betreft is de community ook niet geheel nieuw. We werkten af en toe al met hybride teams. We hadden altijd al een aantal ‘vrienden van’ in onze omgeving die we konden bellen als we behoefte hadden aan hun expertise. Wat nieuw is, is dat we het nu formaliseren, professionaliseren, uitbouwen en gezamenlijk met elkaar op zoek gaan naar waar de professional behoefte aan heeft.”

Dat betekent uiteraard ook dat er wordt gezocht naar nieuwe associates. Ook daarbij komt het bestaande netwerk goed van pas. “Voordat we met een kandidaat-associate in gesprek gaan zoeken we altijd twee of drie referenties. Verder geldt dat we bij het zoeken van associates net zo selectief zijn als bij onze eigen werving, waar van de 100 kandidaten die binnenkomen uiteindelijk maar één overblijft. Dat is enerzijds omdat we in een heel specifiek vakgebied zitten, en anderzijds omdat we de lat gewoon heel hoog houden.”

“Omdat we zo specialistisch zijn, hebben we onze eigen Academy. Die stellen we ook open voor onze associates, zodat ze onze manier van werken leren en de inhoudelijke kennis ook leren toepassen.”

Samenwerken en kennisdelen

Omdat de aandacht primair uitgaat naar de verbinding met de inhouse-expertise van INNOPAY, wordt er veel aandacht geschonken aan samenwerking en kennisdeling. “We organiseren netwerkevents zodat we like-minded zelfstandigen in één ruimte bijeenbrengen en kunnen koppelen aan onze eigen mensen. Van daaruit ontstaan relaties die in projecten weer tot uiting kunnen komen. Soms komen klanten bij ons met een idee dat nog niet is uitgekristalliseerd. Samen proberen dat dan helder te krijgen. Dat kan tot opdrachten leiden. Maar ook als het niet tot een opdracht leidt is de klant geholpen en doen de zelfstandigen weer nieuwe contacten op. Het hoeft niet altijd direct een commerciële insteek te hebben.”

“Op al dit soort manieren zorgen we dat er verbinding ontstaat, dat de community meer is dan een verzameling zelfstandigen”, benadrukt Ros. “We willen de community dichtbij houden. Dat betekent echter niet dat we exclusiviteit vragen. Het is prima als de associates buiten ons om ook opdrachten doen. Daar hoeven wij niet tussen te zitten, dat is helemaal niet ons businessmodel.”

Ook de aanvullende diensten voor de professionals staan inmiddels op de rit. Binnenkort kunnen de associates gebruikmaken van de opleidingen die INNOPAY aanbiedt: “Omdat we zo specialistisch zijn, hebben we onze eigen Academy. Die stellen we ook open voor onze associates, zodat ze onze manier van werken leren en de inhoudelijke kennis ook leren toepassen.” 

Constante verandering

2019 was het jaar van de opbouw van de community, en met aanbreken van het nieuwe jaar heeft INNOPAY een flinke groep experts bijeengebracht. “De afgelopen maanden hebben we ons puur gericht op de aanbodzijde, op de zelfstandigen. Inmiddels telt het netwerk van de associates community zo’n 200 professionals. Dat de community nu is opgebouwd betekent echter allerminst dat deze nu af is. “De snelle marktontwikkelingen die we sinds de start van INNOPAY hebben gezien intensiveren alleen maar. Inmiddels is transformatie de norm: verandering is continu.”

“We moeten onze poule voortdurend vernieuwen en onze associates moeten meegroeien met de markt”, vervolgt Ros. “Momenteel krijgen we vooral vragen naar product owners, programmamanagers en identity en security experts, maar wie zegt dat dat volgend jaar nog zo is? In deze markt is niets te voorspellen.” 

Voor meer informatie, ga naar de associate community-website van INNOPAY.