Het geheim achter de unieke collaborative approach van Innopay

04 april 2019 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De consultants van INNOPAY zijn dagelijks bezig met de toekomst van digitale transacties. Visievorming en innovatie staan centraal in hun werkzaamheden. Het bureau wordt in Nederland (iDEAL, iSHARE, iDIN en het doorontwikkelen van de ov-chipkaart) en landen als Australië, Zwitserland en Luxemburg gevraagd voor grote co-creatieprojecten. Reden om CEO en managing partner Shikko Nijland aan zijn jasje te trekken en te ontdekken wat INNOPAY zo onderscheidend maakt en wat het geheim is achter de unieke collaborative approach.

Wat onderscheidt INNOPAY van andere consultancypartijen?

“Als je bezig bent met innovaties op het gebied van digitale transacties, dan is het cruciaal om deze wereld goed te begrijpen. De kennis hiervan raakt drie domeinen. Je moet begrijpen hoe de technologie werkt, je moet kennis hebben van de business eromheen en je moet weten hoe het juridische speelveld eruitziet zodat je weet wat de juridische implicaties zijn. Dit zijn eigenlijk drie cirkels die elkaar op één punt overlappen. Als je specialist bent op één domein, dan overzie je het totaalbeeld niet van waar de cirkels elkaar overlappen. Daarom vinden we het binnen INNOPAY ontzettend belangrijk dat onze consultants bovengemiddeld competent zijn op alle domeinen. Op deze manier leiden we ze ook op. Natuurlijk weet de ene consultant wat meer van wetgeving en de ander wat meer van techniek, maar onder de streep adviseren onze consultants allemaal op hetzelfde niveau op het gebied van digitale transacties. Voor een consultancybureau is dat best uniek.”

En wat maakt jullie werkwijze onderscheidend?

“Onze werkwijze komt voort uit digitale volwassenheid. Daarmee bedoel ik dat de werkwijze van een organisatie moet meebewegen met de ontwikkelingen in het digitale domein. Veel bedrijven zijn opgevoed met de mentaliteit ‘winnen of verliezen’. Ze werken vaak binnen hun eigen organisatiegrenzen met ‘competitive advantage’ als uitgangspunt. Binnen het digitale domein bestaan alleen bijna geen grenzen meer. Digitale volwassenheid zegt dus iets over de mate waarin een organisatie in staat is om daadwerkelijk open businessmodellen te omarmen en succesvol toe te passen. Het creëren van ‘collaborative advantage’ is hierbij het uitgangspunt. De manier waarop wordt samengewerkt in het ecosysteem en de diepgang hiervan zijn bepalend voor het uiteindelijke succes van alle partijen. Neem blockchain als voorbeeld: dat kun je niet alleen. Grenzeloos denken zit bij INNOPAY in het DNA en dit heeft geleid tot de ‘collaborative approach’. Hierbij ligt de focus op het creëren en benutten van de kansen en mogelijkheden van de samenwerking in het ecosysteem. Wij zijn ervan overtuigd dat je alleen op die manier het maximale uit technologie haalt.”

Kun je iets meer vertellen over jullie collaborative approach?

“In de digitale platformwereld bepaalt de snelheid en mate van adoptie wie de winnaar wordt. Het doel van de collaborative approach is om bedrijven te laten samenwerken, zodat ze adoptie al kunnen borgen in een vroeg stadium. Dit doen we in een proces van co-creatie. Een belangrijk aspect hiervan is dat mensen inzien dat er niets van de samenwerking terechtkomt als iedereen zijn eigenbelang vooropstelt. Ik leg dit altijd uit aan de hand van een taart. Iedereen kan zijn best doen om een zo groot mogelijk stuk uit een kleine taart te halen. Je kunt alleen veel meer resultaat behalen als je eerst met z’n alleen gaat nadenken hoe je de taart zo groot mogelijk maakt. Hiervoor is het essentieel dat alle partijen het gemeenschappelijk belang als uitgangspunt gaan nemen in plaats van hun eigenbelang. Als iedereen gelooft in de samenwerking, dan wordt het een succes. Oftewel, voldoende draagvlak vanuit alle partijen is cruciaal.”

Het geheim achter de unieke collaborative approach van Innopay

Hoe zorg je dan voor voldoende draagvlak?

“Hiervoor is het belangrijk dat de betrokken partijen zelf tot de juiste conclusies komen. Onze taak is om dit te realiseren. Wij kunnen wel voorzeggen hoe ze een zo groot mogelijke taart kunnen maken, maar dan komen de partijen niet zelf tot de juiste inzichten. Er komt ook altijd een kantelpunt in het proces waarbij het individuele belang weer de kop opsteekt. Op zo’n moment refereren we weer even aan de taart. Soms duurt het even voordat partijen zelf inzien dat het belangrijk is om hun eigenbelang opzij te zetten, maar er komt een punt waarop een aantal mensen uit de groep dit inzicht krijgt. Vervolgens gaan zij anderen corrigeren en overtuigen. Dit is natuurlijk veel krachtiger dan wanneer wij dit proberen te doen als facilitator. Andere consultancypartijen sturen wellicht veel strakker tijdens zo’n proces. Wij durven het proces vaker los te laten, waardoor er meer ruimte is voor gezamenlijke verdere verkenning en verdiepende discussies. Op basis van twintig jaar ervaring weten we dat het effect veel groter is wanneer mensen zelf tot de juiste inzichten komen.”

Hoe zorg je ervoor dat partijen tot de juiste conclusies komen?

“Wij kunnen mensen zelf tot de juiste conclusie laten komen, omdat we de drie domeinen van digitale transacties goed begrijpen. Hierdoor zijn wij in staat om de implicaties van bepaalde keuzes aan te geven. In discussies geven we daarom ook altijd onze mening over de inhoud. Dit gaat dus niet over begeleiding of procesmanagement, maar het heeft er puur mee te maken dat we hun taal spreken en begrijpen wat eruit moet komen. Daarom durven we ook veel meer flexibiliteit in de manier van co-creëren toe te staan. Dit helpt namelijk om de groep uiteindelijk tot de juiste inzichten te laten komen. Dit zorgt ervoor dat alle partijen geloven in de uitkomst en dan gaat deze ook gebruikt worden.”

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren van de collaborative approach?

“Het is erg belangrijk dat we met mensen om tafel zitten die zeggenschap hebben binnen hun eigen organisatie. Continu overleg met de achterban geeft immers enorme vertraging in de processen. Ook is het belangrijk dat mensen voldoende kennis hebben. Bovendien vragen we een stukje commitment van alle betrokkenen. Het is belangrijk dat ze voldoende tijd vrijmaken om alle sessies bij te wonen. Het proces kost uiteindelijk veel tijd en is niet vrijblijvend. Dit zijn harde eisen die we vooraf stellen, omdat het de belangrijkste succesfactoren zijn voor een geslaagde uitkomst. Daarnaast is het belangrijk dat partijen ervoor openstaan om digitaal volwassen te worden. We geven van tevoren altijd aan dat er een punt kan komen waarbij verschillende visies lijken te gaan botsen, maar dat dit nodig is voor het samenwerkingsproces. Iedereen begrijpt ook wel dat je eerst moet divergeren voor je kunt convergeren. Maar daarvoor is wel bereidheid nodig.”

Kun je een voorbeeld geven van de uitkomst van de collaborative approach?

“Een mooi voorbeeld van een afsprakenstelsel dat is ontwikkeld via de collaborative approach is iSHARE. Dit is een voorbeeld van een trust framework waarin is uitgewerkt hoe je anderen toegang geeft tot je data; een steeds belangrijker wordend onderwerp in onze samenleving. In een collaborative proces hebben we nagedacht over de standaarden die hiervoor nodig zijn op het gebied van business, technologie en juridische implicaties. Vervolgens hebben we deze afspraken vastgelegd in het framework en daar moet iedereen zich aan houden. In iSHARE hebben we eigenlijk een netwerk opgebouwd rondom data delen, waarbij we verschillende partijen bij elkaar brengen die elkaar nog niet kennen.”

“Het is geen platform om data te delen, maar we hebben ervoor gezorgd dat iedereen eigenlijk aan zijn eigen kant een stekkerdoos kan inbouwen. Vervolgens beheren en controleren mensen via een toolkit de toegang tot hun eigen data. Voor het ontwikkelen van zo’n initiatief zijn goede afspraken nodig. En dat is waar wij over nadenken in zo’n collaborative proces. Dit doen we momenteel in de financiële, logistieke, mobility-, energie- en verzekeringssector. INNOPAY is de enige consultant in de hele wereld die meerdere trust frameworks en afsprakenstelsels heeft gerealiseerd. Daarom zijn we zelfs in Australië ingehuurd om daar samen met de zeventien grootste banken een trust framework te realiseren.”