Den Haag wil met ‘Werkfit-traject’ 300 mensen aan baan helpen

27 december 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De gemeente Den Haag gaat in samenwerking met adviesbureau B&A de uitdaging aan om komend jaar driehonderd langdurig werklozen klaar te stomen voor een baan. 

Het project van de gemeente Den Haag en B&A – dat luistert naar de naam ‘Werkfit-traject’ – heeft als doel om honderdvijftig alleenstaande ouders en honderdvijftig hoogopgeleiden met een bijstandsuitkering, die allen al geruime tijd niet aan het werk zijn, klaar te stomen voor een plek op de arbeidsmarkt.

Persoonlijke aandacht staat binnen het project centraal, zegt Jacqueline Hoogland, die vanuit B&A betrokken is bij het initiatief: “We denken vanuit kansen en gaan in gesprek over iemands interesses en kwaliteiten. Ieder Werkfit-traject is persoonlijk en maatwerk, we doen wat nodig is: individuele begeleiding, collectieve trainingen en het betrekken van iemands gezin en sociale omgeving.”

Den Haag wil met Werkfit-traject 300 mensen aan baan helpen

Alle deelnemers gaan aan de slag met een persoonlijk ontwikkeltraject. Dit doorlopen ze aan de hand van drie verschillende stappen. Allereerst zullen de deelnemers samen met B&A en de gemeente Den Haag hun interesses en kwaliteiten inventariseren. Vervolgens zullen verschillende randvoorwaarden waaraan de betrokken partijen moet voldoen worden vastgesteld. Hierna richten deelnemers zich op het opdoen van positieve ervaringen, wat cruciaal is voor het verkrijgen van zelfvertrouwen en dus voor het uitvoeren van werk. 

“Iedereen heeft zijn of haar eigen kwaliteiten en wensen. We kijken naar wat iemand wél leuk vindt, maar we onderzoeken ook of iemand een reëel beeld heeft van zijn of haar belemmeringen”, licht Demet Akpinar van B&A toe. “Vervolgens werken onze begeleiders samen met de deelnemers aan het wegnemen van deze belemmeringen. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van kinderopvang of aan het stabiliseren van psychische problematiek. Deelnemers kunnen daarbij ook gebruikmaken van mogelijkheden van ondersteunende diensten die de gemeente Den Haag aanbiedt, zoals schuldhulpverlening, wanneer iemand geldproblemen heeft.” 

Hoogland vult haar collega aan: “We kijken ook wat iemand nodig heeft om zijn of haar persoonlijke effectiviteit te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van taalvaardigheid, gezonde leefstijl of werken aan een dagritme. Ook stimuleren en enthousiasmeren we de deelnemers om op pad te gaan en nieuwe ervaringen op te doen. Zo leren ze steeds beter waar hun talenten liggen en ontdekken ze in veel gevallen dat ze meer kunnen dan ze eerst dachten.”

Aan het eind van het Werkfit-traject zullen deelnemers bovenal een duidelijker beeld hebben van zichzelf en hun potentiële positie op de arbeidsmarkt. Hierdoor weten ze beter wat ze willen, wat ze wel en wat ze niet kunnen, waardoor ze klaar zijn voor een volgende stap in hun professionele leven. “Een deelnemer is dan bijvoorbeeld in staat om actief op zoek te gaan naar het liefst een betaalde baan of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk”, besluit Akpinar.