Online tools maken feedback geven prettiger en effectiever

28 november 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Feedback geven is een belangrijke vaardigheid in het bedrijfsleven en een aspect waar vrijwel iedere professional mee te maken krijgt gedurende zijn loopbaan. Niet iedereen is even bedreven in het geven van of ontvangen van feedback. Uit nieuw onderzoek blijkt dat door het gebruik van online tools feedback makkelijker en effectiever kan worden ingeregeld.

GITP en PiCompany hebben ruim 500 HR-professionals gevraagd naar hun ervaringen met feedback. Zij concluderen dat digitalisering, net zoals het bij andere aspecten binnen het bedrijfsleven zijn intrede heeft gedaan, het ook bij het geven van feedback zijn opmars maakt. Volgens de onderzoekers maakt van alle HR-professionals, zo’n 40% gebruik van een online feedbacktool, waarmee medewerkers en leidinggevenden elkaar onderling feedback kunnen geven. 27% van de HR-professionals gebruikt op dit moment geen tool, maar zou dit wel graag willen.

Het gaat hier om tools die werknemers in staat stellen feedback te geven aan een collega, team, of leidinggevende, over aspecten met betrekking tot hun prestatie of werkgedrag. De markt kent tal van dergelijke tools, die worden aangeboden door grote leveranciers van IT-systemen of gespecialiseerde partijen gericht op HR-feedback.

Ontwikkeling dankzij feedbacktool

Een van de belangrijkste voordelen van online feedbacktools, is dat deze het mogelijk maken om 24/7 feedback te kunnen geven, onafhankelijk van plaats en tijd. Er zijn niet langer fysieke meetings nodig om elkaar feedback te geven. Werknemers beamen dit, evenals de in het onderzoek bevraagde HR-professionals. 

Tevreden over frequentie, kwaliteit en manier van feedback

De onderzoekers vroegen de respondenten in hoeverre zij tevreden zijn over de frequentie van feedback geven in hun organisatie. Hier blijkt dat bij de bedrijven waar gebruik wordt gemaakt van een online tool, ruim de helft van de bedrijven (55%) tevreden is. Bij bedrijven die geen tool gebruiken, is ‘slechts’ 37% tevreden.  Kijkend naar de daadwerkelijke frequentie waarmee feedback verkregen wordt, dan blijkt verder dat voor bedrijven die geen tool gebruiken, 24% wekelijks feedback krijgt over sommige aspecten van hun werk. Bij bedrijven die wel een tool gebruiken, stijgt dit percentage naar 33%.

Over de kwaliteit van de feedback zijn HR-professionals die wel een tool gebruiken (zeer) tevreden (68% van de respondenten), vergeleken met 42% van hen die geen tool gebruiken. En ook over de manier van feedback geven in de organisatie, zijn toolgebruikers tevredener dan niet-gebruikers – 61% van alle respondenten die de tooling gebruikt is namelijk (zeer) tevreden, tegenover 43% van de niet-toolgebruikers. Van hen is 21% (zeer) ontevreden over de manier van feedback geven. 

Frequentie van feedback

Opmerkelijk genoeg – waar het op het eerste gezicht gewoon een kwestie lijkt van ‘even een feedbacktool implementeren’ – laat de survey zien dat menselijk contact toch belangrijk blijft, als het gaat om de veiligheid van het geven van feedback. Op de vraag ‘In hoeverre ben je tevreden over de veiligheid in jouw organisatie om feedback te vragen’, geeft namelijk  54% van de respondenten – zowel tool-gebruikers als niet-tool gebruikers – aan, zich veilig te voelen.

Het belang van feedback

Vanuit verschillende onderzoeken is bekend dat feedback een belangrijke rol speelt in organisaties bij het stimuleren van gedragsverandering. Feedback is verder essentieel voor performance management, learning & development en voor het op dezelfde kant op krijgen van allen neuzen. Aan de hand van de survey, benadrukken de onderzoekers: “Feedback is belangrijk bij het verkrijgen van inzicht in ontwikkelpotentieel en -behoefte van medewerkers (69%), als input voor beoordelings- en functioneringsgesprekken (68%) en als instrument om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten (67%).