Rijkswaterstaat werkt samen met externe bureaus aan verbetercultuur

04 november 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Rijkswaterstaat heeft na een Europese aanbesteding House of Performance en Direct2Improve gekozen als partners voor het doorontwikkeln van haar verbteraanpak. Het zogeheten ‘KR8’-programma heeft als doel om de dienst efficiënter, effectiever en wendbaarder te maken, terwijl werknemers tegelijkertijd meer autonomie en mogelijkheden tot zelfontplooiing krijgen. 

Als uitvoerende agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is Rijkswaterstaat (RWS) belast met het beheren en ontwikkelen van de Nederlandse hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersystemen. Als zodanig werkt de dienst aan een vlotte en veilige doorstroming van het wegverkeer, het onderhoud en de verbetering het vaarwegensysteem en de bescherming tegen overstromingen. 

De uitvoering van deze taken vraagt anno 2019 steeds meer van de zo’n 9.200 medewerkers van de uitvoeringsdienst. Projecten moeten sneller en efficiënter worden opgeleverd, en dit in een tijd waarin infrastructuurprojecten onder een vergrootglas liggen, wat ervoor zorgt dat het belangrijker dan ooit is om alles in één keer goed te doen.

Samen met partners wil Rijkswaterstaat bepalen wat de beste manier is om een verandering te bewerkstelligen en dit dan gezamenlijk uit te voeren. Hierbij kunnen methodes als Lean, Agile en Scrum worden ingezet.

Rijkswaterstaat werkt samen met externe bureaus aan verbetercultuur

Deze methodieken worden vandaag de dag toegepast in praktisch elke sector. Ze worden toegepast om processen efficiënter te laten verlopen, samenwerking tussen betrokken partijen en effectiever te maken en de productiviteit van alle werknemers te verhogen. 

KR8

Rijkswaterstaat is sinds 2012 bezig met het realiseren van dergelijke verbeteringen. Voor het zogeheten ‘KR8 programma’ (KR8 staat voor ‘Klantwaarde voorop; Respect voor mensen; 8 verspillingen’).  heeft RWS bewust gekozen voor twee ontwerpprincipes. Ten eerste wordt klantwaarde gezien als het uitgangspunt: “Excellent worden is alleen mogelijk door samen vast te stellen wat nu echt waarde aan je product of dienst toevoegt en wat verspillingen zijn,” valt te lezen in het manifest van het programma. 

“Stap voor stap zullen initiatieven worden uitgerold om de dienstverlening aan klanten te verbeteren”, staat in een interne memo waarin het programma wordt geïntroduceerd: “Om dit resultaat te bereiken, kijken we op een systemische manier naar RWS, en passen onze dienstverlening aan op wat er specifiek binnen een team nodig is.”

Het tweede ontwerpprincipe behelst een bottom-up-benadering waarin iedere medewerker wordt betrokken: “Rijkswaterstaat kiest met KR8 nadrukkelijk voor verandering vanaf de werkvloer. Jezelf permanent blijven ontwikkelen en verbeteren, daar gaat het uiteindelijk om.” Wanneer medewerkers bezig zijn met de uitvoeringsfase, waar de daadwerkelijke resultaten zullen worden gerealiseerd, wordt een integrale blik vastgehouden: “Vanuit deze integrale blik leren we verbeterteams om technieken en methodes toe te passen die passen bij de leerdoelen en het te bereiken resultaat. Welke aanpak het beste werkt, is afhankelijk van de leerdoelstelling van de teamleden en hun begeleiders.” 

“Rijkswaterstaat kiest met KR8 nadrukkelijk voor verandering vanaf de werkvloer. Jezelf permanent blijven ontwikkelen en verbeteren, daar gaat het uiteindelijk om.”

Verder wordt benadrukt dat de gewenste verandering niet enkel een kwestie is van processen en governance, maar ook van cultuur en hoe er wordt samengewerkt: “Lean Six Sigma en Agile zijn geen methodiek die vrijblijvend worden toepast, maar een compleet andere opvatting van werken en handelen.”

Volgende fase

KR8 gaat nu een volgende fase in met het doorontwikkelen van de verandermethoden. Met de inzet van werkmethoden als Agile en Scrum, die aansluiten op het reeds geïmplementeerde Lean gedachtegoed, streeft RWS ernaar om de wendbaarheid naar een hoger niveau te tillen. Organisatieadviesbureau House of Performance en Lean-specialist Direct2Improve zijn aan boord gehaald om RWS strategisch mee te denken over het doorontwikkelen van KR8, bij het gezamenlijk leren en verbeteren en bij de implementatie van veranderinitiatieven die vanuit de organisatie geïnitieerd worden.

Ook gaan de bureaus RWS helpen bij het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van leiders en medewerkers. Arjon van Lieshout, managing partner van House of Performance, legt uit. “We gaan Lean/Agile-coaches inzetten voor het begeleiden van KR8 deskundigen en leidinggevenden in team- en ketentrajecten. De trajecten hebben als doel teams te ontwikkelen naar lerend en zelfsturend.” 

Het gaat hierbij niet alleen om de harde aspecten van Agile en Lean werkvormen, maar ook over houding en gedrag. “Wij geloven er stellig in dat een verandering alleen geborgd kan worden indien de medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn om continu te blijven verbeteren en de voorwaarden daarvoor zijn ingericht.” 

John Verhees, managing partner van Direct2Improve, is er trots op dat Rijkswaterstaat wederom kiest voor zijn organisatie. Het in Den Bosch-gevestigde bureau werkt al jaren samen met Rijkswaterstaat bij het invoeren van Lean. “Voor ons is dit de bevestiging van de hoge kwaliteit die Direct2Improve levert gecombineerd met onze meerjarige ervaring op het gebied van Lean (Six Sigma), coach-de-coach programma’s en (gecertificeerde) opleidingen. De gekozen werkwijze van Rijkswaterstaat sluit naadloos aan bij onze aanpak.”