RWS schroeft inhuur van externe ICT consultants terug

19 oktober 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Rijkswaterstaat (RWS) is de afgelopen jaren te veel afhankelijk geweest van externe kennis en kunde op ICT-gebied. In haar nieuwe i-Strategie staat daarom de wens van de overheidsinstelling om de externe inhuur terug te schroeven ten gunste van het aannemen van meer interne ICT-professionals. Volgens de CIO van RWS, Perry van der Weyden, wordt het aantal externen teruggebracht van 400 naar zo’n 120 man, meldt ICT-vakblad Computable.

De impact van ICT en data groeit in alle sectoren en bedrijven wereldwijd. Zo ook voor de overheid wordt digitale volwassenheid een steeds belangrijker punt van aandacht. Toch blijkt uit een recent onderzoek van Dicitas Consulting dat slechts 1% van de Rijksbegroting is uitgetrokken voor digitalisering. Ook voor de uitvoeringsorganisaties van de overheid, zoals Rijkswaterstaat die verantwoordelijk is voor de wegen, waterwerken en waterwegen in ons land, wordt de impact van data en ICT steeds prominenter.

Rijkswaterstaat merkt dat de impact van ICT en data aan het groeien is en wil zichzelf daarom versterken op ICT-gebied. “Het beheer van wegen, waterwegen en werken zoals bruggen en sluizen omvat nog altijd veel civiele techniek, maar kennis van ICT en data wordt steeds belangrijker”, vertelt Perry van der Weyden, de CIO van Rijkswaterstaat (RWS) in een recent interview met ICT-vakblad Computable.

Rijkswaterstaat

De afgelopen jaren werden daarvoor veel externe ICT-professionals en consultants ingehuurd, maar daar wil de uitvoeringsorganisatie nu een rem opleggen. “Met bijna een kwart aan externen was Rijkswaterstaat tot ongeveer twee jaar geleden erg afhankelijk van de kennis en kunde van externen”, aldus Van der Weyden.

Rijkswaterstaat brengt het aantal externe ICT'ers flink terug. De uitvoeringsorganisatie ziet de impact van ICT en data op de werkzaamheden groeien en wil minder afhankelijk zijn van externe kennis en kunde op ICT-gebied. Van der Weyden geeft aan dat het aantal wordt teruggebracht van vierhonderd naar 120 man. “We hadden op een gegeven moment zo’n vierhonderd externe ICT’ers. De doelstelling is om dat aantal terug te brengen naar 120. We zitten nu op 220, dus we liggen goed op schema”, vervolgt Van der Weyden, die per april 2014 als CIO voor de overheidsinstelling werkt.

i-Strategie

Deze doelstelling is opgenomen in de i-Strategie van RWS, het strategische plan op ICT gebied voor de komende jaren. Vanwege de inhuur van externen is de kennis en kunde te weinig geborgd onder het eigen personeel, en is er een kenniskloof ontstaan. Om de kloof te dichten laat Van der Weyden weten meer te gaan focussen op het aannemen van eigen personeel. “Om de kennis op kerntaken in huis te houden, worden vanaf 2015 binnen de informatievoorziening in principe geen kerntaken meer uitgevoerd door inhuur. Voor die taken wordt eigen personeel ingezet”, staat er in het strategische plan. RWS heeft momenteel zo’n 1100 werknemers binnen het informatievoorziening-domein (ICT-ers en dataverwerkers), en Van der Weyden laat weten dat daar naar verwachting binnenkort zo’n vijftig vacatures bijkomen.

Een van de belangrijke pijlers in de i-Strategie is ‘standaardisatie’. Maakt RWS nu nog gebruik van zo’n 800 verschillende applicaties, tegen 2018 moet dat aantal gehalveerd zijn volgens de plannen. “Dat betekent minder maatwerk. Maar er moet wel ruimte zijn voor innovatie. Op dat gebied liggen namelijk veel kansen om ons werk effectiever en kostenefficiënter te doen”, aldus Van der Weyden tegenover Computable.

Het terugschroeven van de inhuur van externen is een belangrijke trend in het overheidsdomein. Uit de jaarrapportages van het Rijk bleek vorig jaar dat de inhuur van externe organisatie- en ICT-professionals bij ministeries aan het teruglopen is. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waar Rijkswaterstaat onder valt, was in 2013 een van de ministeries die het meeste geld besteedde aan de inhuur van externen. In totaal kwamen de uitgaven dat jaar uit op ruim €1 miljard.