Inhuurkosten van NPO vier maal de Roemernorm

30 oktober 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Voor het tweede jaar op rij heeft de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zijn uitgaven aan externe consultants, interim-professionals en uitzendkrachten teruggeschroefd. Toch geeft de NPO nog altijd vier keer meer uit aan externen dan de zogeheten Roemernorm.

Vorig jaar gaf de NPO een kleine €10 miljoen uit aan de inhuur van consultants en tijdelijk personeel. Dat is twee keer zoveel als vier jaar geleden, maar wel €3 miljoen minder dan twee jaar geleden. 

De NPO doet voor verschillende redenen een beroep op externen. Ten eerste is er soms behoefte aan de specialistische kennis waar zij over beschikken, bijvoorbeeld voor digitaliseringsprojecten of strategische onderzoeken. Zo schakelde de NPO onlangs BCG in voor onafhankelijk onderzoek, dat de omroepstichting logischerwijs niet zelf kan uitvoeren. 

Daarnaast kan de NPO soms niet voldoende geschikt talent aantrekken of vasthouden op het gebied van media (creatieve content) of techniek (het realiseren van ambities, zoals video on demand). Tot slot worden externe krachten ingezet om piekbelasting op te vangen of om vast personeel tijdelijk te vervangen, bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof of langdurige ziekte. 

Consultancy en inhuuruitgaven van NPO

Over de hoge uitgaven van de NPO aan externen is al jaren veel te doen. Externe krachten zijn relatief een stuk duurder dan vaste medewerkers. Terwijl de kostenpost van €9,7 miljoen absoluut gezien niet extreem hoog lijkt – de Rijksoverheid geeft €1,4 miljard uit inhuur – is de verhouding tussen de externe uitgaven en interne personeelskosten flink uit balans. 38% van de personele uitgaven gaat op aan externen, terwijl de overheid zichzelf een norm heeft opgelegd van maximaal 10%. 

Deze norm werd bedacht door oud SP-leider Emile Roemer, vanwaar de naam Roemernorm. Terwijl deze niet bindend is, wil SP-Kamerlid Ronald van Raak de norm na drie opeenvolgende jaren van overschrijding wettelijk verankeren voor alle overheden, inclusief provincies en gemeenten. 

Vanzelfsprekend speelde de kritiek op de hoge inhuuruitgaven van de NPO mee in het omlaag brengen van de kosten, maar de belangrijkste reden hiervoor is simpelweg dat verschillende projecten waarop consultants werden ingezet inmiddels zijn afgerond. Zo werd het Radiohuis op het Hilversumse Mediapark opgeleverd. Hier zijn NPO Radio 1 en NPO Radio 4 inmiddels ingetrokken en NPO Radio 2 en NPO Radio 5 zullen op korte termijn volgen. Daarnaast werd er in 2018 niets meer uitgegeven aan het oprichtingsproject van de coöperatie rechtenmanagement en een organisatieadviesproject.