BCG rapport: besparingen bij de NPO | publieke omroep

13 september 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De NPO kampt met teruglopende reclame-inkomsten. Daarnaast is de overheid bezig met het verlagen van het beschikbare budget. Om inzicht te krijgen in hoe de organisatie en bedrijfsvoering efficiënter kunnen worden ingericht, vroeg de NPO aan adviesbureau Boston Consulting Group (BCG) om de huishoudingskosten van de omroep onder de loep te nemen.

Het rapport van BCG is in juni 2018 overhandigd aan het management van de NPO. Belangrijkste conclusie: de NPO kan tot zo’n €12 miljoen besparen aan organisatiekosten. Na een heftig kamerdebat omtrent het nieuwe Mediadebat in september 2019 is het rapport openbaar gemaakt.

Belangrijkste bevindingen

In totaal kan tot €12 miljoen worden bespaard op de jaarlijkse organisatiekosten van de publieke omroep. De belangrijkste besparingsopties komen voort uit drie domeinen – marketing & communicatie, ICT en radio/tv (in gezamenlijkheid) – en hebben zowel betrekking op de NPO als op de omroepen. 

  • Marketing: Door duidelijke beleidskeuzes te maken over marketingeffectiviteit is een besparing tot €5,7 miljoen mogelijk. In aanvulling daarop is er door gezamenlijke inkoop van marketing media een besparing tot €0,6 miljoen mogelijk.
  • Door ICT-inkoop en beheer verdergaand te consolideren, harmoniseren en rationaliseren binnen het bestel als geheel is een besparing tot €3,3 miljoen mogelijk.
  • Door ontdubbeling en efficiëntie binnen radio/social media/videoproductie/webredactie, en in radio-opleidingen, is een besparing tot €1,8 miljoen mogelijk. Door salesactiviteiten voor tv onder te brengen in de aparte entiteit rechtenmanagement is een besparing van  zo'n €0,4 miljoen mogelijk.
  • Uit de analyse komt naar voren dat er geen “laaghangend fruit” lijkt te zijn. Met andere woorden: er lijken geen besparingsopties (meer) te zijn die relatief veel opleveren en relatief gemakkelijk (en op korte termijn) te implementeren zijn.

In 2011 voerde Boston Consulting Group ook een uitgebreid onderzoek uit voor de NPO.