BCG: fusies in publieke omroep besparen tot €135 miljoen

30 september 2011 Consultancy.nl
Meer nieuws over

Het ministerie van OCW heeft in maart van dit jaar The Boston Consulting Group (BCG) ingehuurd om kostenbesparingen binnen de landelijke publieke omroep te onderzoeken. BCG concurreerde met dertien andere strategy consulting en management consulting adviesbureaus en won uiteindelijk de opdracht op basis van aanpak (80%) en prijstelling (20%). 

Uit het onderzoeksrapport ('Efficiëntieonderzoek Landelijke Publieke Omroep') van het strategisch adviesbureau blijkt dat de structurele besparingen van omroepfusies kunnen oplopen tot €120 - €135 miljoen. Het volledige potentieel is te realiseren vanaf 2015. Het effect op de werkgelegenheid is een reductie van ongeveer 600 arbeidsplaatsen bij de bestuurs-organisatie NPO en de omroepen. Een overzicht van de voornaamste conclusies:

  • Door de gefragmenteerde inrichting van het bestel worden schaalvoordelen onvoldoende benut
  • De bestuursorganisatie NPO kan een significante kostenbesparing van ongeveer €26 miljoen realiseren door grotere focus op kerntaken door het afstoten van activiteiten, en door efficiëntieverbeteringen in operationele processen
  • Het grootste potentieel van omroepfusies ligt in het primaire proces van televisie-, radio- en internetproductie. Fragmentatie in de programmaschema's en het internetaanbod belemmert op dit moment de efficiëntie
  • Het verhogen van de continuïteit van TV programma’s door in bepaalde gevallen méér of langere afleveringen te maken leidt tot een besparing van ongeveer €35mln
  • Er kan niet worden bezuinigd door programma’s uit te besteden aan externe tv-producenten

BCG - Besparing Publieke Omroep

Boston Consulting Group kreeg bijna €1 miljoen betaald voor het onderzoek.