Efficientieonderzoek Publieke Omroep

Boston Consulting Group

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in maart 2011 The Boston Consulting Group (BCG) ingehuurd om kostenbesparingen binnen de landelijke publieke omroep te onderzoeken.

Rapporten