ResidentieProfs en WSP Haaglanden starten social return proeftuin

02 juni 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd

ResidentieProfs heeft in samenwerking met het WSP Haaglanden een proeftuin voor social return gelanceerd. Doelstelling is om bijstandsgerechtigden in de regio Haaglanden te helpen met hun zoektocht naar een nieuwe baan.

Elke gemeenten, waaronder Gemeente Den Haag, heeft de taak om uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen met het vinden van een passende banen, in de publieke of private sector. 

In Den Haag ligt de regie voor deze taak bij Werkgeversservicepunt (WSP) Haaglanden. Deze organisatie is gespecialiseerd in social return op aanbestedingen. Bij de besteding van overheidsgeld spelen duurzaamheid en sociale inclusie een steeds belangrijkere rol, en WSP Haaglanden fungeert als een adviseur tussen het matchen van inkoopopdrachten met beschikbare uitkeringsgerechtigden.

Proeftuin van ResidentieProfs

Ook voor bedrijven en organisaties in regio Den Haag is WSP Haaglanden dé partner om te bemiddelen met kandidaten die geregistreerd staan in het Landelijk Doelgroep Register (LDR) en graag aan de slag willen. 

In samenwerking met ResidentieProfs, een leverancier van juridische professionals uit Den Haag, is nu een proeftuin opgestart. In deze proeftuin krijgen kandidaten gerichte begeleiding, en kunnen ze en in gesprek komen met potentiële werkgevers in het netwerk van de juridische dienstverlener. 

De proeftuin is op 27 mei jongstleden formeel gelanceerd. In het bijzijn van Marieke van Wallenburg (directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Emilie Schreuder (manager bij het ministerie van BZK) werd de plan van aanpak getekend door Danielle Spanjers, oprichtster en directeur van ResidentieProfs. 

“Het doel is bijstandsgerechtigden te ondersteunen en coachen, en minimaal één kandidaat per half jaar aan betaald werk te helpen,” zegt Spanjers. Arie van Laar, business manager bij ResidentieProfs, voegt toe: “In al onze bemiddelingsdienstverlening staat maatwerk centraal. ResidentieProfs is dan ook trots op deze proeftuin, omdat we hiermee óók maatwerk kunnen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”