Nederlandse HR-professionals worstelen met feedback

05 augustus 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederlandse HR-professionals worstelen met feedback. Dat blijkt uit recent onderzoek van GITP & PiCompany (in samenwerking met Motivaction). Voor veel HR-professionals is feedback niet hetzelfde als een beoordeling, terwijl organisaties daar anders over denken.

In de studie van het adviesbureau komt naar voren dat medewerkers binnen bedrijven elkaar steeds vaker op elkaars gedrag aanspreken. Zo zet 40% van de HR-professionals een online feedbackinstrument in waarmee werknemers feedback kunnen geven en ontvangen, terwijl 27% van de HR-professionals nog niet zo’n soort tool gebruikt maar wel zegt dat in de toekomst graag te willen. “Toch worstelen Nederlandse HR-professionals met feedback en de inzet van feedbacktools. Zo geeft 83% van de HR-professionals aan feedback los te zien van de beoordeling. Tegelijkertijd geeft 50% van de organisaties, die momenteel feedbacktools gebruiken, aan de tool geïntegreerd te hebben in de beoordelingscyclus”, aldus de onderzoekers.   

De hierboven genoemde worsteling blijkt ook tot uiting te komen bij het geven en ontvangen van feedback op de werkvloer. Zo nemen HR-professionals waar dat werknemers doorgaans liever positieve feedback ontvangen, terwijl het geven van positieve feedback erg overeenstemt met het vertonen van sociaalwenselijk gedrag, dat niet altijd passend en doeltreffend is, aldus het onderzoeksteam: “Medewerkers staan niet altijd open voor het ontvangen en geven van feedback. Uit ander wetenschappelijke onderzoek blijkt dat negatieve feedback selectief genegeerd wordt. Een van de redenen hiervoor is dat een derde van de medewerkers zichzelf overschat, zo bleek uit eerder onderzoek van GITP en PiCompany.” 

Nederlandse HR-professionals worstelen met feedback

Hoewel het ontvangen en geven van feedback een negatieve kant kent, zijn er beslist ook positieve aspecten van feedback op te noemen. Zo kan de medewerkersbetrokkenheid binnen organisaties worden vergroot door gebruik te maken van feedbacktools, stellen de onderzoekers: “Van de respondenten geeft 67% aan dat feedback daarvoor een goed instrument is. Volgens de ondervraagde HR-professionals speelt feedback tevens een rol bij het stimuleren van gedragsverandering (75%) en het verkrijgen van inzicht in het ontwikkelpotentieel en de ontwikkelbehoefte van medewerkers (69%).”

Ondanks de verschillende voordelen die feedback en feedbacktools opleveren, ontbreekt het binnen organisaties op dit gebied nog wel aan structurele embedding in het HR-beleid. Daarnaast is de eerder genoemde koppeling met de beoordelingssystematiek problematisch, stelt het team van GITP & PiCompany: “Medewerkers moeten vaak nog wennen aan het geven en ontvangen van feedback. Wat in ieder geval voorkomen moet worden is dat medewerkers feedbacktools gaan zien als het volgende HR-instrument om medewerkers te monitoren. Voor de helft van de HR-professionals die geen feedbacktool inzet is dit de belangrijkste reden om voorlopig geen tool in te zetten. Werken aan een feedbackcultuur, waarin medewerkers veilig feedback kunnen geven en ontvangen, is dan ook de uitdaging voor veel organisaties.”