Als jonge professional werken aan de energietransitie

14 juni 2019 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Gabriëlle Smith en Max Brouwer zetten zich sinds het afgelopen najaar in voor de energietransitie. Dit doen ze vanuit het ontwikkelprogramma van Talent voor Transitie, een matchmaker die talenten koppelt aan partijen binnen de energiesector. Consultancy.nl stelde de twee jonge professionals enkele vragen over hun ervaringen.

Om de opwarming van de aarde te stoppen is het noodzakelijk dat we toegaan naar een circulaire economie. Een van de sectoren die een cruciale rol spelen in deze omslag is de energiebranche. Talent voor Transitie werd in 2017 opgericht om bij te dragen aan de transitie richting een uitstootvrije energiesector. “Wij versnellen de energietransitie als partner van organisaties in de energiesector door nieuwsgierige, enthousiaste en slimme talenten te werven en selecteren en in te zetten als transitieversneller”, vertelt oprichter Albert Bloem. “Ons doel is om als learning community de energietransitie te versnellen en samen bij te dragen aan een fossielvrije samenleving.”

Tegelijkertijd kunnen de talenten zo in korte tijd veel praktijkervaring opdoen: “Zij willen aan de slag binnen de energiesector en ontdekken waar zij de meeste impact maken”, legt Albert uit. “In de energiesector komen techniek, beleid en maatschappij aan bod, met ieder hun eigen belangen en invalshoeken. Die verscheidenheid laten we terugkomen in onze opdrachten.” 

Gabriëlle Smith

Een van de inmiddels circa dertig professionals die worden ingezet vanuit Talent voor Transitie is Gabriëlle Smith. “De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van onze en komende generaties”, vertelt Gabriëlle. “De enorme complexiteit en schaal van de verduurzaming die nodig is zal elk aspect van de samenleving raken. Het is voor mij inspirerend om hieraan bij te dragen en iedere dag voor vraagstukken te staan die een enorme impact kunnen hebben.” Gabriëlle raakte tijdens haar studie politieke economie steeds meer geïnteresseerd in duurzaamheid, en merkte dat er maar weinig aandacht aan werd geschonken: “Ik verbaasde me dat het probleem van klimaatverandering niet een veel belangrijker onderwerp was.”

Gabrielle Smith en Max Brouwer - Talent voor Transitie

Nadat ze vorig jaar haar master afrondde, besloot ze zich daarom aan te sluiten bij Talent voor Transitie: “Dit geeft me de mogelijkheid om de duurzame energiesector te leren kennen door meerdere korte opdrachten in verschillende organisaties te doen. De energiesector is over het algemeen erg technisch, maar voor een (inter)nationale energietransitie zijn er juist ook mensen met een sociaalwetenschappelijke achtergrond nodig. Het is erg motiverend om te merken dat mijn politiek-economische kennis en analytische vaardigheden een technisch team goed aanvullen.”

Momenteel zet ze zich in voor het TKI Wind op Zee: “Onze activiteiten zijn erop gericht om offshore windenergie een nog grotere bijdrage te kunnen laten leveren aan de energietransitie. Daarom stimuleren we innovatie op thema’s als techniek, verduurzaming, meervoudig ruimtegebruik en ecologie. Als programmacoördinator ben ik verantwoordelijk voor enkele onderwerpen, waaronder het proces voor de publiek-private samenwerking-subsidie voor bedrijven en onderzoeksorganisaties.” 

Ook biedt Gabriëlle ondersteuning aan zowel het communicatieteam als het managementteam: “Zo was ik bijvoorbeeld betrokken bij het organiseren van een groot offshore windenergie-netwerkevenement. Momenteel ben ik samen met onze directeur en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bezig met de ontwikkeling van het MMIP (meerjarig missie-gedreven innovatieprogramma) voor ‘Hernieuwbare energie op zee’ als deel van het Klimaatakkoord. Hierin organiseren we innovatie voor de energietransitie in Nederland op de korte en lange termijn.”

De professionals van Talent voor Transitie komen elke twee weken een dag bij elkaar, op deze dag wordt gewerkt aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. “Mijn ontwikkelgroep bestaat naast mij uit zeven andere starters bij Talent voor Transitie die elk bij een andere organisatie werken”, geeft Gabriëlle aan. “We hebben allemaal een andere studieachtergrond en andere werkervaring, wat de sessies erg interessant maakt als we ervaringen delen over onderwerpen als organisatiestructuren, samenwerking met collega’s en managementstijlen.” 

“Bij een grote werksessie enkele maanden geleden werden we gevraagd in kleine groepjes een plan te bedenken om dorpen in Noord-Holland van het gas af te halen”, vervolgt Gabriëlle. “Na twee uur koortsachtig hieraan te werken mochten we onze ideeën pitchen aan de wethouder van Hollands Kroon en de programmamanager duurzaam van Schagen. Het was erg interessant om onze training zo in de praktijk te kunnen toepassen.” 

“Dit geeft me de mogelijkheid om de duurzame energiesector te leren kennen door meerdere korte opdrachten in verschillende organisaties te doen.”
– Gabriëlle Smith

Max Brouwer

Ook Max Brouwer maakt zich sinds het najaar hard voor de energietransitie. En net als Gabriëlle richtte hij zich gedurende zijn opleiding in eerste instantie op iets anders: hij studeerde Chemie. “In Wageningen heb ik in het reguliere programma onderzoek gedaan naar moleculen in mayonaises. Dit onderzoekswerk is zo specialistisch dat ik het moeilijk kon uitleggen aan vrienden en familie”, legt Max uit. “Ik ben daarom meer tijd gaan doorbrengen op de sociale wetenschappen-campus om andere vaardigheden op te doen zoals onderwijs, management en innovatie.”

“Hier heb ik ontdekt dat ik het ontzettend interessant vind wat mensen met verschillende belangen motiveert om samen te gaan werken”, gaat Max verder. “In de energietransitie en met name bij collectieve energie-infrastructuren komt dat thema extra aan bod en worden samenwerkingen ook nog eens voor lange duur en fysiek – bijvoorbeeld via warmteleidingen – bezegeld. In mijn stage heb ik een kijkje mogen nemen in samenwerkingen voor de Warmterotonde in Zuid-Holland en het warmtenet in Hengelo en sinds die tijd heb ik niet meer omgekeken.” 

Zo kwam hij na het afronden van zijn studie terecht bij Talent voor Transitie. “Ik heb al twee opdrachten gedaan, de eerste als business developer bij Eneco Warmte & Koude en de tweede als beleidsmaker bij provincie Zuid-Holland. Een leuk contrast tussen een commerciële werkomgeving en een regionale overheid. Wat beide organisaties gemeen hebben is dat ze een proactieve rol nemen in de energietransitie en daar vinden zij elkaar weer in projecten zoals de Warmterotonde in Zuid-Holland.” Inmiddels is Max alweer druk met zijn derde project: “Momenteel werk ik als adviseur bij EnTra Management en doe ik een opdracht voor de werkgroep Marktmodel & Netbeheer van de Warmtealliantie.” 

Met deze diverse praktijkervaring op zak beweegt Max zich steeds makkelijker binnen de energiebranche: “Wat ik vooral merk is dat ik door het wisselen van opdrachten en opdrachtgevers in korte tijd een groot netwerk heb opgebouwd in de warmtesector. Hierdoor blijf ik sneller op de hoogte van alle ontwikkelingen in de sector, zijn er meer mogelijkheden om samen te werken met andere partijen en wordt de slagkracht van mijn werk groter. Zo kan ik mijn rol als adviseur zelfstandiger en zelfverzekerder beoefenen.”

Hij geeft tot slot aan dat de formule van Talent voor Transitie goed aansluit op de niet geringe opgave waar de energiesector voor staat: “Bij Talent voor Transitie werken ambitieuze jonge professionals die loyaal zijn aan de opgave van de energietransitie en die het niet vreemd is de samenwerking te zoeken buiten de grenzen van de organisatie waar zij voor werken. Er ontstaat een band door het gezamenlijke ontwikkelingstraject dat wordt doorlopen, wat denk ik zorgt voor een krachtig netwerk voor de toekomst.”

Lees ook: Vier trends en drie scenario's voor de nutssector.