Eendaagse training om leiding te geven aan verbetertrajecten

19 juni 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Symbol heeft een nieuwe training gelanceerd waarin managers worden voorbereid op hoe ze succesvol teams kunnen leiden tijdens transformaties en verbetertrajecten.

Professionals die een verbetertraject leiden – managers en teamleiders – hebben de sleutel in handen om van een verandering een succes te maken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat verbetertrajecten, ongeacht het onderwerp en los van de welke sector, altijd de factor (persoonlijk) leiderschap als kritische succesfactor in zich hebben.

De voorbereiding op een dergelijke rol is echter geen gemakkelijke. Volgens sommige schattingen eindigt meer dan de helft van verandertrajecten met resultaten die niet aan de vooraf gestelde doelstellingen voldeden. In veel gevallen wordt dan met een beschuldigende vinger gewezen naar het management, dat bijvoorbeeld een gebrek aan leiderschap bij de besluitvorming of onvoldoende betrokkenheid wordt verweten. Een andere veelgehoorde klacht kan zijn dat de eindverantwoordelijke niet in staat was om voor een verandervriendelijke cultuur te zorgen of dat het veranderprogramma simpelweg slecht gemanaged werd.

Nieuwe training: ‘Leading Change’

In de nieuwe training van Symbol‘Leading Change’, ontwikkeld in samenwerking met veranderspecialist Buro Kwadraat, worden veranderleiders voorzien van de benodigde methoden, kennis en tools om succesvol een verandertraject te kunnen leiden. Door de training te volgen, kunnen ze vraagstukken managen zoals: ‘Hoe toon ik effectief leiderschap?’; ‘Hoe krijg ik de mensen in mijn team mee?’; ‘Hoe zorg ik ervoor dat zij zélf beslissen om de dingen anders te doen, zowel inhoudelijk als qua gedrag?’; ‘En hoe krijg ik hen, vanuit hun eigen vrije wil, intrinsiek gemotiveerd?’ 

Centraal in de training staat het geloof dat een ‘blauwe’ aanpak (focus op de harde kant van verandering – processen, governance et cetera) met de ‘oranje’ kant (de zachtere kant, bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap en eigenaarschap) moeten worden gecombineerd, voor optimale resultaten. Hiermee sluit het bureau zich aan bij verschillende grote internationale denktanks, die uitvoerig onderzoek hebben gedaan naar succesfactoren van programma- en verandermanagement. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van McKinsey & Company ( ‘The inconvenient truth about change management – Why it isn’t working and what to do about it’), dat maar liefst 70% van de veranderinitiatieven mislukt omdat er te veel op blauw óf te veel op oranje gestuurd wordt. Alles bij elkaar kunnen die twee gewoonweg en absoluut niet zonder elkaar.

Eendaagse training om leiding te geven aan verbetertrajecten

“In de training Leading Change leer je hoe je de twee werelden elkaar kunt laten versterken”, zegt Martien Plasmeijer, gespecialiseerd in verandertechnieken en vanuit Buro Kwadraat de trainer van de eendaagse opleiding. Plasmeijer geeft aan dat de training als eerste zal ingaan op de basisbeginselen van programmamanagement. “Een goed begin begint bij de leiders. We leren ze hun eigen ruimte te (h)erkennen én te nemen. Bewust hun eigen houding te kiezen. Te verbinden en co-creëren vanuit objectiviteit en openheid.” 

Plasmeijer voegt toe: “De houding en het gedrag dat een manager, teamleider of projectleider laat zien, spelen in verbetertrajecten een grote rol. Zij zijn namelijk een voorbeeld voor anderen. Het gedrag dat zij vertonen heeft daardoor impact op hoe anderen met hun, met elkaar en met hun eigen verantwoordelijkheden in het verbetertraject omgaan.” 

Het tweede deel van Leading Change zal ingaan op hoe aspecten op organisatieniveau het beste ingeregeld kunnen worden. Deelnemers krijgen inzicht in verschillende methodieken om verandering te identificeren, implementeren en te monitoren, en hoe dit gedaan kan worden in combinatie met het creëren van een excellente organisatie “vanuit het organisatieontwikkeling & proces verbeterperspectief”, legt Plasmeijer uit.

“Deze training is een must voor leidinggevenden en veranderaars die verantwoordelijk zijn voor het tot een goed einde brengen van een veranderopgave. Bovendien is de training een ‘nice to have’ voor eenieder die binnen een sterk veranderende omgeving wil leren zijn eigen ruimte te (h)erkennen én benutten, van waaruit hij of zij bij kan dragen aan het werkelijk continu kunnen helpen te verbeteren”, concludeert de ervaren trainer.

De training Leading Change wordt vijf keer georganiseerd in 2019.